Du er her: Katinka Riiser Dankel

Katinka Riiser Dankel

Katinka jobber som administrasjonsleder på Rønningen. Når du kontakter skolen på e-post eller telefon, er det ofte Katinka som svarer. Hun er også den første som leser søknadene som sendes til skolen.

Katinka har egentlig en utdannelse i kjemi, og i løpet av studietiden oppholdt hun seg i Oslo, Cambridge og Manchester. Ved siden av studiene jobbet hun som grafikkoperatør i TV-produksjon, og har blant annet vært med på opptakene av NRKs Beat for Beat og CanalPlus´ Premier League Studio. Katinka trives i arbeid med ungdom og unge voksne, og har tidligere engasjert seg i Røde Kors Leksehjelp på Grønland, mentorprogrammet Ent3r, Realfagsbiblioteket UiO og i sommerdrifta på Sunnmøre folkehøgskule. 

Til oversikten