Du er her: Katinka Riiser Dankel

Katinka Riiser Dankel

Katinka ble ansatt på Rønningen høsten 2015 - rett etter endt utdannelse innen metallorganisk kjemi. I løpet av studietiden oppholdt hun seg i Oslo, Cambridge og Manchester. Ved siden av studiene jobbet Katinka som grafikkoperatør i TV-produksjon, og har blant annet vært med på opptakene av NRKs Beat for Beat og CanalPlus´ Premier League Studio. Katinka trives i arbeid med ungdom og unge voksne, og har tidligere engasjert seg i Røde Kors Leksehjelp på Grønland, mentorprogrammet Ent3r, Realfagsbiblioteket UiO og i sommerdrifta på Sunnmøre folkehøgskule. 

Til oversikten