Du er her: Lillian Skjold Rafoss

Lillian Skjold Rafoss

Lillian har vært linjelærer på Sosial siden sommeren 2013 og underviser i tillegg det kreative linjefaget Do Redo med fokus på gjenbruk og redesign.

Før Rønningen, jobbet Lillian fem år i Sjømannskirken, først i New Orleans, så i Stockholm. Årene i utlandet har gitt henne solid internasjonal erfaring og en økt forståelse av identitet, kultur og tradisjoner.

Lillian har tidligere vært lærer på Lundheim Folkehøgskole og Flekkefjord Videregående skole.

Hun er utdannet faglærer i formgiving, kunst og håndverk. I tillegg har hun mellomfag i kristendom og religionskunnskap og vært deltaker på Ten Sing Norway. 

Lillian interesser seg for trening, familie venner, bordets magi, solnedganger og hverdagens øyeblikk. Lillian trives svært godt med menneskemøter, den gode samtalen og har alltid tid til en kopp kaffe.

Til oversikten