Du er her: Tor Egil Brandsrød

Tor Egil Brandsrød

Tor Egil har jobbet på Rønningen folkehøgskole siden sommeren 2000. Han jobber med skolens økonomi og har med hovedansvar for regnskap og lønn. Hadde også de første 7–8 årene ansvar for vedlikehold og drift av skolens eiendommer.

Tor Egil har fagutdanning fra NSB på tog-sikkerhet og tog-fremføring, som han jobbet med i 11 år. Deretter gikk turen til Curacao og etter hvert Rotterdam hvor han arbeidet i Sjømannskirken i en 5-års periode. Han jobbet også noen år i Den Norske kirke som klokker/kirketjener etter hjemkomsten til Norge før han startet og drev egen virksomhet innen byggebransjen, frem til han begynte på Rønningen.

Gjennom mange år har Tor Egil vært aktiv i Det Norske Misjonsselskap, Den Norske kirke og Oslo KFUM. Han var bl.a. leder og ansvarlig for byggingen av Hafslundsøy arbeidskirke midt på 90-tallet.

Fritiden går ellers med til familie og venner, samt litt turer nært og fjernt.

Til oversikten