BLOGGER

Utfordringer på rad og rekke

Vi lukter, ser , hører, har balanse og smaker! Vi sanser mye i løpet av en vanlig dag, hva skjer om vi mister en av disse?

2014-02-03 13.32.26

Elevene ble utfordret i å samle flest mulig flasker, noe som i utgangspunktet er en enkel oppgave, men uten syn er det nødvendig med gode venner og ledsagere. Noen erfarte at "hit" og "dit" ikke alltid var det mest effektive for å hjelpe den synshemmede. 

 2014-02-03 13.41.23

Oda ledsages godt av Nikoline!

2014-02-03 13.41.32

Maria alias "Panter'n! i full fart!