BLOGGER

Prøvevalg på Rønningen

Det ble arrangert prøvevalg blant elevene på Rønningen folkehøgskole under Valgseminar lørdag 7. september. Av 137 stemmeberettige (alle linjer – Norskklassen som ikke deltok på seminaret) stemte 110, noe som gir en valgdeltagelse på ca 80%. Når blanke og avviste stemmer blir utelatt, står vi igjen med 100 stemmer fordelt på 12 partier. Her er fordelingen på Rønningen:

Arbeiderpartiet 27%
Det Liberale Folkeparti 1%
Fremskrittspartiet 4%
Høyre 12%
Kristelig Folkeparti 4%
Kystpartiet 1%
Miljøpartiet De Grønne 12%
Piratpartiet 2%
Rødt 6%
Senterpartiet 5%
Sosialistisk Venstreparti 16%
Venstre 10%