BLOGGER

Vann forandrer alt

 

Elevene på SE:Oslo har ansvaret for å engasjere, inspirere og informere de andre elevene på Rønningen Folkehøgskole om årets TV-aksjon. I år går midlene fra TV-aksjonen tll Kirkens Nødhjelp`s prosjekt "Vann forandrer alt" 

Elevene på SE:Oslo har laget egne informasjonsplakater som nå henger over hele skolen. Stopp eller klikk deg inn på en plakat og få "vann-info"!

Vann forandrer alt! 

Foto: Julie Hebnes Høybakk

 

Untitled 34Untitled 33Untitled 32Untitled 23Untitled 31Untitled 24Untitled 30Untitled 27Untitled 26Untitled 25Untitled 22Untitled 21Untitled 20Untitled 19Untitled 18Untitled 16Untitled 15Untitled 14Untitled 13Untitled 12Untitled 11Untitled 10