Du er her: Om skolen › Grunnregler på Rønningen

Grunnregler på Rønningen

Hvordan har vi det på Rønningen folkehøgskole?

Rønningen folkehøgskole - vårt hjem
Å  være en del av fellesskapet på Rønningen folkehøgskole merker deg for livet. Det er ikke uten grunn at vår visjon er «Å være stedet der Himmel og Jord møtes». Tilsammen er vi drøyt 30 ansatte og omtrent 190 elever som arbeider, bor og lever sammen. Folkehøgskolen er vårt hjem. Da trenger vi enkle og gode verdier og regler for  hvordan dette skal fungere.

Tillitt og frihet
Våre elever er myndige. Vi legger stor vekt på å gi hverandre frihet og tillit. Det vokser vi best på. Derfor har vi tre grunnverdier vi bygger på:


Ærlig – Rusfri – Til stede

Disse tre grunnverdiene preger all vår virksomhet og skaper en god og trygge ramme rundt livene våre. På dette grunnlag har vi laget noen enkle grunnprinsipper og - regler på skolen:

Grunnregler for Rønningen folkehøgskole

 1. Folkehøgskolen er en eksamens- og karakterfri skole. All undervisning, morgensamlinger, organisert sosialpedagogisk virksomhet, prosjekter, studieturer o.l. er obligatorisk. Lørdag er også skoledag i folkehøgskole. Elevkvelder som arrangeres på fredag/lørdag er obligatoriske.
 2. Elever som gjennomfører et folkehøgskoleår på 33 uker får uttelling i form av 2 tilleggspoeng under forutsetning av registrert frammøte på minst 90 %. Ved stort fravær uten gyldig grunn kan du miste plassen på skolen.
 3. Ifølge norsk lov er det straffbart å bruke, oppbevare og omsette narkotika. Brudd på dette fører til at du kan miste plassen din på skolen. Du må være villig til å avlegge urinprøve dersom skolen krever det.
 4. Rønningen er en rus- og alkoholfri skole. Det er ikke tillatt å drikke alkohol eller å opptre synlig beruset  på skolens område eller umiddelbar nærhet. Det er heller ikke lov å oppbevar alkohol på skolens område. Brudd på dette kan føre til at du blir bortvist eller utvist fra skolen.
 5. Internatene og undervisningsbyggene er røykfrie soner. Røyking må kun foregå på anvist plass.
 6. Jenter og gutter/ kjærestepar skal ikke overnatte på samme rom.
 7. Det skal være ro på internatene og på skoleområdet mellom kl 23.00-07.15 (lørdag kl 24.00-08.00). Gjester utenfra må forlate skolen og alle musikkanlegg må være avslått.
 8. Elevene har ansvar for renhold og hygiene på internatene. I tillegg får du tildelt kjøkkentjeneste, renholdsoppgaver i fellesrom og daghavendetjeneste.
 9. Av hensyn til hygiene og elever med allergiske plager er det ikke tillatt å ha kjæledyr på internatet.
 10. Påfører du skade på skolens eiendom, er du erstatningspliktig.
 11. Alvorlige brudd på reglene kan medføre bortvisning/utvisning.
 12. Hvis du aksepterer et tilbud om skoleplass forplikter du deg til å følge grunnreglene.