Du er her: Om skolen › Kristen skole

Kristen skole

Rønningen folkehøgskole er en kristen skole med lave terskler og høyt under taket. Eier av skolen er Norges KFUK-KFUM som er en av Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner; og er vel kjent for idrett, speiding, ungdomsklubber og Ten Sing.

På Rønningen vil du merke vår kristne verdiforankring. Hos oss håper vi at du vil oppleve en inkluderende, raus og romslig kristendomspraksis. Vi er glad i en god diskusjon og ønsker oss undring og refleksjon rundt de viktige spørsmål i livet. Din tro er din privatsak, og du velger selv hvor mye du vil engasjere deg i vårt mer spesifikke kristelige aktivitetstilbud. Vårt verdisyn vil imidlertid vises i vår undervisning, både i linjefag, fellesfag og valgfag. Dette må du som elev vise respekt for uansett hva du tror på.

Skolen har flere ulike praksiser for tro- og livssynsspørsmål.

Skoleprest
Som første folkehøgskole fikk Rønningen sin egen skoleprest vigslet til arbeid i folkehøgskolen da Endre Olav Osnes ble ansatt i 2011. Skolepresten er synlig i skolehverdagen både på messer og i samtaler.

Morgenbønn
En god start på dagen er viktig for en god fortsettelse….Hver morgen inviteres du til å delta i en kort morgenliturgi, bønnestund, i kapellet på U-bygget. Vi tenner lys, leser dagens tekst, ber sammen (stille eller høyt) og kanskje synger vi en sang.

Messer
Messene – det kristne fellesskapet – er noe som kjennetegner og definerer Rønningen som skole. På messene vil du få styrket din kristne tro. Messen er et sted for ettertanke og deltakelse. På messen kan vi love gode verdier, mye sang, aktuelle tema, refleksjon, andakt og mye mer.

Samtalegrupper
Forum der du selv kan sette agendaen! Her snakker vi om de små og store spørsmålene i livet. Alt som gjør oss glad, og det som ikke gjør det. Hvordan vi sammen kan hjelpe og støtte hverandre til å ha det best mulig med oss selv og hverandre.

Bibelgrupper
Himmel eller helvete???? Det ondes problem? Hva står det egentlig i Bibelen? Og har det som står der noen relevans for livet vårt i dag? På Rønningen er det tilbud om å delta i Bibelgruppe. Dette er for alle som er nysgjerrige på hva kristendommen og Bibelen står for.

Høytider
På Rønningen har vi gode tradisjoner for å markere kirkeårets høytider. Før vi drar på ferie hver til vårt har vi både jule- og påskeavslutning. Her er det fokus på både tradisjoner og innholdet i høytiden.

Skolegudstjenester
To ganger i året er skolen med på Gudstjeneste i Grefsen kirke. Her deltar vi i alle deler av Gudstjenesten fra planlegging til gjennomføring av de ulike leddene, og selvsagt blir det sang av det fantastiske skolekoret!

Det kristne fellesskapet på skolen er det vi skaper sammen – du er derfor invitert til å delta og bidra med det du har av liv og erfaringer. Vi ønsker å være åpne og rause. Her er det ingen som forteller deg at du ikke passer inn eller ikke er god nok – vil du delta, er du velkommen.