Du er her: Om skolen › Priser

Priser

Folkehøgskolen er finansiert av det offentlige og av elevene ved skolepenger. Statsstøtten dekker alle kostnader til undervisning.  

Skolepengene dekker kost, losji, turer, ulykkesforsikring, sosiale arrangementer, kulturaktiviteter, reisekort på all offentlig transport i Oslo og evt. andre eksterne aktiviteter som omfatter hele skolen. Mange tror folkehøgskole er dyrt. En hybel koster fort 5000,- i måneden; bare dét er 60 000,- i året.


Skolepenger 2018/19

 • Skolepenger på Rønningen: 108 000 kr
 • Enkeltromstillegg: 10 000-12 000 kr
 • Innmeldingspenger 2000 kr (ikke refunderbart)
 • Depositum 1500 kr betales før skolestart og tilbakebetales i mai 2019.
 • Studieturer kommer i tillegg
 • Ekstrautgifter for spesialdiett kommer i tillegg
 • Enkelte omfattende valgfag kan komme i tillegg

Innmeldingspenger og depositum betales til skolens konto 3000.15.31545. 
Skolepengene betales med KID. Dette gis det informasjon om ved skolestart.


Studieturer 2018/19

Kostnader til studieturene kommer i tillegg og prisene er som følger

 • Band/Studio/Scene og Lys/Lyd/Scene: Sør-Afrika, 19 000 kr
 • Dans: Tokyo, 19 000 kr
 • FotoVideo og Digital Design: Los Angeles, 19 000 kr
 • Idrett og ball: Brasil, 19 000 kr
 • Toppfotball: Brasil, 19 000 kr og/eller Marbella, 6 000 kr
 • Norwegian Language and Culture: Tur i Norge, 6 000 kr
 • Kunst og illustrasjon & Kunst og arkitektur: Japan, 19 000 kr
 • SE:OSLO: Sør-Afrika, 19 000 kr
 • Vokal: Los Angeles, 19 000 kr
 • SE:Verden: Sør-Afrika + Israel/Palestina, 27 000 kr (Begge turene er obligatoriske)
 • Toppidrett: Spania/Tenerife, 13 000 kr
 • Ten Sing Norway: Sør-Afrika, 19 000 kr, KFUK-KFUM Lederkurs 3300 kr 

Studieturen må betales senest 1. august 2018. Betalingene overføres til skolens konto 3000.15.31545 og merkes med elevens navn og linje.
Enkelte linjer har en kortere turer i Europa med en egenandel på opp til 2000 kr. 
 

Reisekort

Ruterkort2015

Elevene får utdelt reisekort ved skolestart og reiser gratis i sone 1 i Oslo i skoleukene.


Ekstrautgifter ved dietter

Dersom du har behov for egen diett, vil vi forsøke å tilpasse dette for deg, men vi ber om legeattest. I utgangspunktet tilbys kun laktose- og/eller glutenfri diett. Ekstra diettkostnadene vil kunne utgjøre fra 500-1000 kr per måned. Du kan ha rett til grunnstønad fra NAV dersom du har nødvendige ekstrautgifter på grunn av dietter. Mer informasjon kan du finne på NAVs hjemmesider. Vi serverer ikke halalkjøtt eller koshermat. Elever som ønsker det har mulighet til å lage mat selv. For elever som spiser vegetarmat vil det ikke koste noe ekstra pr. måned. 


Lånekassen 

Folkehøgskole gir rett til lån og stipend fra Lånekassen. For skoleåret 2018/19 utgjør støtten 108 252 kr. 40 % av lånet omgjøres til stipend etter bestått skoleår, men merk at dette ikke skjer før november i neste kalenderår. Lånet utbetales månedlig fra august/september. Skolepengene forfaller til betaling samtdig med lånekasseutbetalingen.