Du er her: Om skolen › Priser

Priser

Folkehøgskolen er finansiert av det offentlige og av elevene ved skolepenger. Statsstøtten dekker alle kostnader til undervisning.  

Skolepengene dekker kost, losji, turer, sosiale arrangementer, kulturaktiviteter, reisekort på all offentlig transport i Oslo og evt. andre eksterne aktiviteter som omfatter hele skolen. 

Skolepenger 2018/19

 • Skolepenger på Rønningen: 108 000 kr
 • Enkeltromstillegg: 10 000-12 000 kr
 • Innmeldingspenger 2000 kr (ikke refunderbart)
 • Oppstartspakke 980 kr betales innen 15. august
 • Depositum 1500 kr betales før skolestart og tilbakebetales i mai 2019.
 • Studieturer kommer i tillegg
 • Ekstrautgifter for spesialdiett kommer i tillegg
 • Enkelte omfattende valgfag kan komme i tillegg

Innmeldingspenger og depositum betales til skolens konto 3000.15.31545. 
Skolepengene betales med KID. Dette gis det informasjon om ved skolestart.


Studieturer 2018/19

Kostnader til studieturene kommer i tillegg og prisene er som følger

 • Band/Studio/Scene og Lys/Lyd/Scene: Sør-Afrika, 19 000 kr
 • Dans: Tokyo, 19 000 kr
 • FotoVideo og Digital design: Los Angeles, 19 000 kr + visumavgift
 • Idrett og ball: Brasil, 19 000 kr
 • Toppfotball: Brasil, 19 000 kr og/eller Marbella, 6 000 kr
 • Norwegian Language and Culture: Tur i Norge, 6 000 kr
 • Kunst og illustrasjon & Kunst og arkitektur: Japan, 19 000 kr
 • SE:OSLO: Sør-Afrika, 19 000 kr + vaksiner
 • Vokal: Los Angeles, 19 000 kr + visumavgift
 • SE:Verden: Sør-Afrika + Israel/Palestina, 27 000 kr  + vaksiner (Begge turene er obligatoriske)
 • Toppidrett: Spania/Tenerife, 13 000 kr
 • Ten Sing Norway: Sør-Afrika, 19 000 kr, KFUK-KFUM Lederkurs 3300 kr 

Studieturen må betales senest 15. august 2018. Betalingene overføres til skolens konto 3000.15.31545 og merkes med elevens navn og linje.
Enkelte linjer har en kortere turer i Europa med en egenandel på opp til 3000 kr.
Visum og vaksiner inngår ikke i studieturprisen. 
 

Reisekort

Ruterkort2015

Elevene får utdelt reisekort ved skolestart og reiser gratis i sone 1 i Oslo i skoleukene.


Oppstartspakka

Alle elever ønsker naturlig nok årets skolegenser. Rønningen har også et utrolig flott treningssenter. Videre er det matpakkelunsj på skolen og som en grønn og bærekraftig skole har vi fokus på gjenbruk og fornuftige matbokser. Alle får derfor en ny og personlig matboks ved skolestart. Totalpakken med skolegenser, treningstøy, medlemskap i Rønningen Sportsklubb, matboks samt forsikring er 980,- som betales innen 15. august.

 

Lånekassen 

Folkehøgskole gir rett til lån og stipend fra Lånekassen. For skoleåret 2018/19 utgjør støtten 108 252 kr. 40 % av lånet omgjøres til stipend etter bestått skoleår, men merk at dette ikke skjer før november i neste kalenderår. Lånet utbetales månedlig fra august/september. Skolepengene forfaller til betaling samtdig med lånekasseutbetalingen.