Du er her: Om skolen › Priser

Priser

Folkehøgskolen er finansiert av det offentlige og av elevene ved skolepenger. Statsstøtten dekker alle kostnader til undervisning.  

Skolepengene dekker kost, losji, turer, ulykkesforsikring, sosiale arrangementer, kulturaktiviteter, reisekort på all offentlig transport i Oslo og evt. andre eksterne aktiviteter som omfatter hele skolen. Mange tror folkehøgskole er dyrt. En hybel koster fort 5000,- i måneden; bare dét er 60 000,- i året.


Skolepenger 2017/18

 • Skolepenger på Rønningen: 104 800 kr
 • Enkeltromstillegg: 10 000-12 000 kr
 • Innmeldingspenger 2000 kr (ikke refunderbart)
 • Depositum 1500 kr betales før skolestart og tilbakebetales i mai 2018.
 • Studieturer kommer i tillegg
 • Ekstrautgifter for spesialdiett kommer i tillegg
 • Enkelte omfattende valgfag kan komme i tillegg

Innmeldingspenger og depositum betales til skolens konto 3000.15.31545. 
Skolepengene betales med KID; dette gis det informasjon om ved skolestart.


Betalingsplan for skoleåret 2017/18

1. september 21 200 kr
15. september: 8000 kr
15. oktober: 8000 kr
15. november: 8000 kr
15. desember: 8000 kr
15. januar: 21 200 kr
15. februar: 8000 kr
15. mars: 8000 kr
15. april: 8000 kr
12. mai: 6400 kr
Sum: 104 800 krStudieturer 2017/18

Kostnader til studieturene kommer i tillegg og prisene er som følger

 • Band/Studio/Scene og Lys/Lyd/Scene: Sør Afrika, 19 000 kr
 • Dans: Tokyo, 19 000 kr
 • FotoVideo og Digital Design: Los Angeles, 19 000 kr
 • Idrett/ball: Brasil, 19 000 kr
 • Toppfotball: Brasil, 19 000 kr
 • Norwegian Language and Culture: tur i Norge, 6 000 kr
 • Illustrasjon og design og Kunst og arkitektur: Japan, 19 000 kr
 • SE:OSLO: Sør-Afrika, 19 000 kr
 • Vokal: Los Angeles, 19 000 kr
 • SE:Verden: Sør-Afrika + Israel/Palestina, 27 000 kr (Begge turene er obligatoriske)
 • Toppidrett: Spania/Tenerife, 13 000 kr
 • Ten Sing Norway: Sør-Afrika, 19 000 kr

Studieturen må betales senest 15. august 2017. Betalingene overføres til skolens konto 3000.15.31545 og merkes med elevens navn og linje.

NB: Ved siden av hovedstudieturene er det for en del av linjene muligheter for en tur av kortere varighet i løpet av skoleåret. Kostnader i forbindelse med disse turene kommer i tillegg på 2000-6000 kr.

 

Reisekort

Ruterkort2015

For elevene på Rønningen folkehøgskole er all offentlig transport i Oslo i undervisningsukene dekket av skolepengene. Elevene får utdelt reisekort i resepsjonen. 


Ekstrautgifter ved dietter

Hvis du har behov for egen diett så vil vi i noen tilfeller forsøke å tilpasse dette for deg, men vi ber om legeattest. Ekstra diettkostnader pr. måned vil i noen tilfeller utgjøre mellom 500-1000,-. Du kan ha rett til grunnstønad dersom du har nødvendige ekstrautgifter på grunn av dietter. Mer informasjon kan du finne på NAVs hjemmesider. Vi serverer ikke halalkjøtt eller koshermat, men elever som ønsker det har mulighet til å lage mat selv. For elever som spiser vegetarmat vil det ikke koste noe ekstra pr. måned. Nærmere avtale med kjøkkensjef skjer etter skolestart, men meld fra på forhånd.


Lånekassen 

Folkehøgskole gir rett til lån og stipend fra Lånekassen. For skoleåret 2016/17 utgjør støtten 103 950 kr. 40 % av lånet omgjøres til stipend etter bestått skoleår, men merk at dette ikke skjer før november i neste kalenderår. Lånet utbetales månedlig fra august/september. Skolepengene forfaller til betaling samtdig med lånekasseutbetalingen. Du kan søke om lån og stipend etter 15. mars 2017.