Du er her: Om skolen › Søknad og Opptak

Søknad og Opptak

Rønningen folkehøgskole har hvert år mer enn 600 søkere. Opptaket starter fra 1. februar og er basert på følgende kriterier:

  • Når søknaden er mottatt. Å søke tidlig er en fordel
    Komplett søknad inkludert nyeste karakterprotokoll med fraværsoversikt
  • Noenlunde jevn kjønnsfordeling
  • Kapasitet på de enkelte linjene
  • Dokumentere tidligere skolegang, kurs og eventuelt arbeid
  • Opplyst motivasjon, interesse og forventninger tillegges vekt
  • Faglige kriterier

Vedlegg som karakterprotokoller, portrettbilde og annen dokumentasjon kan også ettersendes til post@ronningen.fhs.no.

Dersom du har eller har hatt fysiske eller psykiske utfordringer, er du forpliktet til å informere oss om dette og ettersende dokumentasjon. Vårt ønske er at alle elever skal få et fullverdig år hos oss, og det tror vi at det er best sjanser for ved åpenhet og dialog i forkant av skolestart.

Lykke til i søkeprosessen!
Rønningen folkehøgskole vil være et godt valg for deg som tusener før deg. 

 

Til SØKNADSSKJEMAET