Camilla Løhren Chmiel

Camilla Løhren Chmiel

Camilla har utdanning i billedkunst fra USA, med hovedvekt på maleri og tegning. Hun jobber som kunstner, ved siden av å være lærer på Rønningen. Camilla liker veldig godt å finne ut hvordan man kan lage ting selv, og på den måten bidra til interessante møter mellom mennesker, og helt enkelt til en bedre verden! På Kunstlinjene underviser Camilla i todimensjonale medier; tegning, maleri og grafikk!

www.camillalchmiel.com