Karen Kviltu Lidal

Karen Kviltu Lidal

Karen har master fra Kunsthøgskolen i Oslo og er aktiv som kunstner ved siden av undervisningen. Hun er opptatt av arkitektur, og har tidligere blant annet jobbet som tegnelærer på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Karen elsker å undervise i kunstfag, og er opptatt av hvordan kunst kan få oss til å se verden og hverandre med nye øyne! På kunstlinjene underviser hun i tredimensjonale medier, arkitektur, installasjon og skulptur.

www.karenlidal.net