Kristin Riiser Dankel

Kristin Riiser Dankel

Kristin har bodd og jobbet på 3 av verdens kontinenter og snakker mange språk.

Hun er utdannet lærer i norsk som andrespråk og har også to bachelorgrader;  i miljøgeografi og utviklingsstudier samt i muntlig fortellerkunst og  nordisk folkedans. Tidligere har hun blant annet jobbet som lærer på Geitmyra matkultursenter for barn og som freelance forteller i tillegg til bred erfaring fra barne- og ungdomsarbeid i inn- og utland.

Utenfor Rønningen er Kristin involvert i mange tiltak innen urbant landbruk og Det grønne skiftet - og hun er selvforsynt med grønnsaker og egg fra egen åker og hønsegård midt i storbyen. Kristin er også koordinator for Rønningens grønne skifte og miljøsertifisering.