Ole Sørnes Askvik

Ole Sørnes Askvik

Ole skulle i utgangspunktet bli arkitekt, men så dukket så mye annet spennende opp på veien! Til gjengjeld har han nå fått ansvar for byggeprosjekter på Rønningen, i tillegg til eksisterende hus, kjøkken- og vaktmesterpersonale. Folk som står ham nær beskylder ham sjelden for å renne over av følelser. Full av begeistring blir han likevel når han får være i sitt ess – med enten en fotball, volleyball eller innebandyball i nærheten, eller på et originalt og ambisiøst snekkerprosjekt. Etter å ha jobbet tre år på Videregående skole fikk han erfare gleden ved å bety en forskjell for elever i en identitetssettende alder. Dette står fremdeles høyt i rollen han har fått på Rønningen. Med utdanningsbakgrunn innen folkehelse, psykologi og relasjonsledelse tror Ole på miljøer hvor prøving og feiling er en optimal vei til mestring. Ingen lærer noe nytt på veien uten å våge å feile. Om sommeren er Ole å se løpende mellom gjester og ansatte på Rønningen Hostel & Konferanse.