Ottar Nesje

Ottar Nesje

Ottar gikk selv på Rønningen i 1983-84, og har vært utøvende musiker siden 80-tallet. Han har spilt trommer og perkusjon på mer enn 100 innspillinger og turnert verden rundt med ulike artister. Hans interesse for musikk og kultur har tatt ham til prosjektarbeid både i Afrika, Asia og Midtøsten.

Ottar har jobbet på Rønningen siden 2006. Først 10 år som lærer, deretter 2 år som assisterende rektor før han ble rektor i 2018. 

Han er utdannet lektor med tilleggsutdanning med fagene musikk, sosiologi, utviklingsstudier, kristendom, ungdomsarbeid og pedagogikk. På toppen av dette har han tatt lederprogrammet for folkehøgskole: Verdibasert Endringsledelse.  

I tillegg til å være lærer og musiker, har han også vært prosjektleder for Kulturkirken Jakob hos Kirkelig Kulturverksted i Oslo. I 1986-87 var han bandleder på historiens første Ten Sing Norway prosjekt som holdt til i Tyskland (Ten Sing Norwegen). Siden tidlig 90-tall har Ottar jobbet mye med internasjonale spørsmål og prosjektarbeidet hans har vært fokusert rundt Sør-Afrika, Namibia, India, Sri Lanka og Bangladesh. Han arbeidet for YMCA i Sør-Afrika i 2003 og 2004 med base i Cape Town, og har de seinere årene vært engasjert i situasjonen i Midtøsten med spesielt fokus på Palestina og Israel.

Som musikkviter har han fordypet seg i fagfeltet "Det musiske menneske", der hans hovedfagsoppgave handlet om hvordan barns kreativitet og skaperevne utvikler seg ulikt i forskjellige kulturer, og hvordan vi best ivaretar vår lekenhet og skaperkraft i vårt eget informasjonssamfunn. 

Ottar er opptatt av elevens læring og vekst og deler gjerne av sine erfaringer med linjene på scenisk og samfunnsfaglig seksjon, og hos alle andre der han kan bidra!

Mer om Ottar på ottarnesje.no