Ove Odland

Ove Odland

Over har vært Miljølærer på Rønningen i 5 år, men har tidligere jobbet her i 30 år som vaktmester. Han jobber også som miljøarbeider i Barnevernet og noe han har gjort i 13 år. Er utdannet agronom og maskin- og mekaniker. Ove er svært interessert i mennesker, sport og musikk.