IMG 4964

Grafikk er gøy! - og vanskelig ...

KUNST: tegning/arkitektur
Del på Facebook

 

Koldnål, linosnitt, høytrykk, dyptrykk, silketrykk. Emulsjon, skravering, rissing, Megaclean extra Pro, plaster på fingern, 9 minutter belysning i mørkerommet, venting, overraskelser. Alt dette var ingredienser i trykkeperioden vi hadde i tre uker etter jul. Mye å lære seg!

Alle fikk en kort innføring i tre ulike trykkeprosesser og fikk fritt spillerom til å jobbe med oppgaver i en eller flere valgte teknikker. Noe tok mye lengre tid enn forventet, en teknikk viste seg å ikke passe så godt til det bildet man hadde tenkt seg, og alle lærte mye om problemløsning!

Enkelte prosesser tok litt tid å lære seg, men se så flotte trykk vi fikk til slutt!