Boessebaerer

Fasteaksjonen 2015

Del på Facebook

Tradisjonen tro gikk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon av stabelen uken før palmesøndag. Vann og klima er tema for årets aksjon. Vi er den første genrasjonen som merker klimaforandringene, men den siste som kan gjøre noe med det!

Alle elevene ved Rønningen Folkehøgskole bidro noen timer en vakker tirsdagskveld som bøssebærere for Fasteaksjonen. 

Anne Marie Helland i Kirkens Nødhjelp er svært takknemlige for den dugnadsånden og givergleden de opplever i det norske folk. Et par timers innsats med bøsse på aksjonsdagen, gir mange av verdens mest sårbare mennesker muligheten til å jobbe seg ut av fattigdom, og muligheten til å reise seg i krig og katastrofer, sier Helland.

Vann er prekært for mennesker i nød. Derfor er vann noe av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. Det kan være vanntanker, vannsystemer eller rene nødrasjoner. Akkurat nå er det flere katastrofer i verden enn noen gang og Kirkens Nødhjelp er på plass i Syria, Nord-Irak, Sør-Sudan og mange andre land.

Klimaendringene fører til større og verre katastrofer. Det siste året har vi sett det med tyfon på Filippinene, flom i Pakistan og tørke i Guatemala. Også her hjemme har vi merket effekten av klimaendringene, nå sist med den store flommen på Vestlandet i oktober.

I en katastrofe er det de fattigste som blir hardest rammet. Kirkens Nødhjelp sørger for rent vann og mulighet til gode sanitærforhold der alt er ødelagt. Samtidig jobber de med folk i utsatte områder så de får mulighet til å forebygge den neste naturkatastrofen. I tillegg jobber Kirkens Nødhjelp med å påvirke politikere og andre beslutningstakere til å stanse klimaendringene. 

Noen katastrofer er klimaskapt og noen kommer som et resultat av krig og konflikt. Kirkens Nødhjelp er der uansett. Det siste året har Kirkens Nødhjelp gitt rent vann til blant andre flyktninger i Sør-Sudan, Nord-Irak og Syria, tyfonrammede i Filippinene og flomofre i Pakistan. Men de trenger hjelp for å hjelpe.

Kirkens Nødhjelps TAKKER for engasjementet og innsatsen til årets fasteaksjon! 

Takk KN