Rønningen er en Global skole

Del på Facebook

Rønningen Folkehøgskole er en global skole med utstrakt internasjonalt partnersamarbeid. I tillegg til alle linjenes studieturer og besøk hos ulike samarbeidspartnere, har skolen etablert varige partnerrelasjoner gjennom KFUK-KFUM Global.

Rønningen er sertifisert både som Fairtrade- og Grønt Flagg-skole

Rønningen har partnersamarbeid med South-Africa YMCA 
Rønningen har de siste årene vært utøver av partnerskapet med Sør-Afrika YMCA på vegne av KFUK-KFUM Global. Partnerskapet innebærer gjensidig policy-samarbeid rundt ledertrening, globalt partnerskap, LAG local action groups, S2C Subject to Citizen, kulturarbeid (Y-Arts / Ten Sing / Bandprosjekter) og erfaringsutveksling mellom deltagere i praksissituasjoner (Y-Zone).  Skolen har også tidligere hatt utveksling av personell ved at YMCA har sendt lærerkrefter til Rønningen, mens lærere fra Rønningen har arbeidet i Sør-Afrika YMCA. 

Rønningen samarbeider med East Jerusalem YMCA og YWCA of Palestine
Rønningen samarbeider også med JAI, – East Jerusalem YMCA og YWCA of Palestine sitt felles program Joint Advocay Initiative. Dette samarbeidet omhandler informasjon, «advocacy» og BDS-kampanjer i palestinernes kamp for rettferdighet og  rett til eget land. Fra 2014 har Rønningen FHS også fått besøk av elever på JAIs samarbeidende skoler i Beit Sahour: Rønningens elever besøker JAI, lærer om situasjonen, har skolebesøk og planter trær sammen med palestinske elever gjennom JAIs Oliventrekampanje.

Ten Sing Norways internasjonale engasjement
Ten Sing Norway har et årlig internasjonalt prosjekt i sitt program gjennom KFUK-KFUM Global. I 2011 deltok de på Klimakaravanen fra Nairobi til Durban i forbindelse med FNs Klimatoppmøte COP17 i Durban.  Siden 2012 har de besøkt Kenya, Tanzania og Sri Lanka for å bygge opp Ten Sing arbeid i YMCA og YWCA bevegelsene der. 

Rønningens solidaritetsprsjekt i Sør-Afrika
Elever på Rønningen samler inn penger til vår partnerorganisasjon South Africa YMCA med et årlig Globalløp. Her blir elevene sponset pr kilometer de løper, og noen bruker svært kreative påfunn for å få ekstra inntekter, eller kompensere for færre løpte runder.Skolens første Globalløp ble arrangert i mai 2012, og tradisjonen har fortsatt siden. Dette er konseptbeskrivelsen for Rønningens Solidaritetsprosjekt som kuliminerer i Globalløpet:

Rønningen folkehøgskole har hatt et solid partnerskap med YMCA of South Africa siden slutten av 1990-tallet. I dag er Sør-Afrika det landet i verden med størst ulikheter mellom rike og fattige. Landet har en arbeidsledighet på opp mot 50% mange steder og er et av landene i Afrika med størst utfordringer knyttet til HIV-Aids.

Selv om Sør-Afrika er et av de rikeste landene i Afrika, er fordelingen så skjev at mer enn halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Det er likevel tilstrekkelig med ressurser i Sør-Afrika til at alle skal kunne leve gode liv med en mer rettferdig fordeling. Selv om det ligger globale urettferdige strukturer til grunn for skjevfordelingen i verden, kan samtidig Sør-Afrikas ledere og politikere gjøre mange endringer som bedrer livsvilkårene til den vanlige sør-afrikaner, - om de har vilje til det.

Arven etter Nelson Mandela ser ut til å forvitre når vi i dag ser mer og mer korrupsjon mellom de som har mye og den politiske ledelsen i landet. Overklassen har riktignok endret seg en del etter transformasjonen i 1994, og det har  vokst fram en svart overklasse i tillegg til en svart middelklasse, men mange hevder at de som har lite i landet, kanskje har fått enda mindre gjennom de siste årene. Det er ANC som styrer landet i dag, og de har gjort de i mer enn 20 år. Derfor sier Sør-Afrika YMCA at landet står i en lederskapskrise.

 YMCA jobber med å skape bedre liv for marginaliserte ungdommer i Sør-Afrika. De driver ledertrening, basert på godt etisk lederskap, for å sette ungdommer i stand til å endre sitt eget og andres liv. YMCA sier:

We believe in the potential of young people as active citizens. The Subject to Citizen (S2C) initiative is designed to unlock this potential and equip young people with the skills and confidence to transform themselves and other young people.

Subject to Citizen (S2C)  kan oversettes med ”Fra undersått (subject) til borger (citizen)”. Programmet tar utgangspunkt i at mange ungdommer er å regne som undersåtter ved at de blir ekskludert og manipulert både politisk, økonomisk og sosialt. Konsekvensene er mangel på selvtillit og håp for eget liv, risiko for utnytting og et liv i voldelige miljøer og rus, som preger de fattige townshipene i Sør-Afrika.

S2C programmet jobber med forandringen fra undersått til borger, hvor ungdommer skoleres til å forstå de grunnleggende årsakene til urettferdig fordeling og konsekvensene av dette som de møter i egne liv. De trenes videre i å formulere og uttrykke egne synspunkter og til å skape en plattform for å delta i beslutningsprosesser for å skape forandring både lokalt og nasjonalt.  Dette arbeidet organiseres i YMCAs Local Action Groups (LAG).

Rønningen Folkehøgskole samler inn penger som bidrar til å drive S2C og LAG programmene i Sør-Afrika og bidrar til at sør-afrikanske ungdommer kan forandre livet positivt både for seg selv og sine medmennesker! 

 

I partnerskapets ånd, arrangerer også Sør-Afrika YMCA også Globalløp selv blant sine medlemmer for å bidra til å løfte mennesker ut av fattigdom. Se også video fra Sør-Afrika YMCAs første Globalløp og lær mer om partnerskapet med Sør-Afrika YMCA.

 

Lenker:

KFUK-KFUM Global

YMCA of South Africa

Joint Advocay Initiative Palestine