Rønningen er en kristen skole

Del på Facebook

Rønningen folkehøgskole er en kristen skole med lave terskler og høyt under taket. Eier av skolen er Norges KFUK-KFUM som er en av Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner; og er vel kjent for idrett, speiding, ungdomsklubber og Ten Sing.

 

På Rønningen vil du merke vår kristne verdiforankring. Hos oss håper vi at du vil oppleve en inkluderende, raus og romslig kristendomspraksis. Vi er glad i en god diskusjon og ønsker oss undring og refleksjon rundt de viktige spørsmål i livet. Din tro er din privatsak, og du velger selv hvor mye du vil engasjere deg i vårt mer spesifikke kristelige aktivitetstilbud. Vårt verdisyn vil imidlertid vises i vår undervisning, både i linjefag, fellesfag og valgfag. Dette må du som elev vise respekt for uansett hva du tror på.

 


 

Ti år før Den norske kirke åpnet for vigsel av homofile i 2016, vedtok KFUK-KFUM at alle lederposisjoner og stillinger i organisasjonen er åpne for homofile i partnerskap og ekteskap. Seksuell identitet er ikke avgjørende for hvem vi gir tillit og ansvar.  

KFUK-KFUM kjemper for alles rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Vårt kristne menneskesyn er avgjørende. Vi er særlig opptatt av å inkludere unge mennesker som av ulike grunner opplever utenforskap. Våre folkehøgskoler er ikke noe unntak. 

Av Øystein Magelssen, generalsekretær, KFUK-KFUM

2000px -ICA_flag .svg


 

 

Skolen har flere ulike praksiser for tro- og livssynsspørsmål.

Skoleprest
Som første folkehøgskole fikk Rønningen sin egen skoleprest vigslet til arbeid i folkehøgskolen da Endre Olav Osnes ble ansatt i 2011. Skolepresten er synlig i skolehverdagen både på messer og i samtaler. Idag er Morten Holmqvist vår skoleprest i deltidsstilling

Morgenbønn
En god start på dagen er viktig for en god fortsettelse….Hver morgen inviteres du til å delta i en kort morgenstund, i kapellet på U-bygget. Vi tenner lys, leser dagens tekst, ber sammen (stille eller høyt) og kanskje synger vi en sang.

Messer
På kveldstid skjer det mye spennende på skolen. Blant annet kan du komme på Rønningens egne kveldssamlinger som skjer med jevne mellomrom.  . Messen er et sted for ettertanke og deltakelse. På messene kan vi love gode verdier, mye sang, aktuelle tema, refleksjon og mye mer.

Samtalegrupper
Forum der du selv kan sette agendaen! Her snakker vi om de små og store spørsmålene i livet. Alt som gjør oss glad, og det som ikke gjør det. Hvordan vi sammen kan hjelpe og støtte hverandre til å ha det best mulig med oss selv og hverandre.

Bibelgrupper
Himmel eller helvete???? Det ondes problem? Hva står det egentlig i Bibelen? Og har det som står der noen relevans for livet vårt i dag? På Rønningen er det tilbud om å delta i Bibelgruppe. Dette er for alle som er nysgjerrige på hva kristendommen og Bibelen står for.

Høytider
På Rønningen har vi gode tradisjoner for å markere kirkeårets høytider. Før vi drar på ferie hver til vårt har vi både jule- og påskeavslutning. Her er det fokus på både tradisjoner og innholdet i høytiden.

Skolegudstjenester
To ganger i året er skolen med på Gudstjeneste i Grefsen kirke. Her deltar vi i alle deler av Gudstjenesten fra planlegging til gjennomføring av de ulike leddene, og selvsagt blir det sang av det fantastiske skolekoret!

Det kristne fellesskapet på skolen er det vi skaper sammen – du er derfor invitert til å delta og bidra med det du har av liv og erfaringer. Vi ønsker å være åpne og rause. Her er det ingen som forteller deg at du ikke passer inn eller ikke er god nok – vil du delta, er du velkommen.