Solcelleanlegg - Internat - skumring
Solcelleanlegg - Internat - skumring

Rønningen vant folkehøgskolenes bærekraftspris

Del på Facebook

Rønningen ble den første skolen til å vinne folkehøgskolenes bærekraftspris. 

Rønningen vant prisen for 2020, som først ble utdelt på Rektormøtet juni 2022 grunnet pandemirelaterte utsettelser.

Kriteriene for å bli nominert til Bærekraftsprisen var følgende:

  • Jobbe målrettet med å nå de fire målene i folkehøgskolenes Bærekraftvedtak.
  • Involvere alle ansatte og elever i arbeidet med å nå målene i Bærekraftvedtaket.
  • Iverksette nye tiltak som begeistrer og inspirerer, og støtter opp om ett eller flere av målene i Bærekraftvedtaket.

Se mer om selve bærekraftsvedtaket lenger ned.Juryen for Bærekraftsprisen besto av representanter for Stiftelsen Miljøfyrtårn, FN-Sambandet og folkehøgskolenes organisasjoner. Juryens begrunnelse for å tildele den første Bærekraftsprisen til Rønningen Folkehøgskole var:

Folkehøgskolen som mottar prisen for 2020 har jobbet systematisk med å inkludere bærekraft på skolen, og vektlagt involvering av alle, både elever og ansatte. Bærekraft er integrert på alle linjene, herunder bruk av Globalvettreglene. Skolen har flere energisparende tiltak og stort fokus på bærekraftig mat, og setter krav til leverandørene sine gjennom å være Grønt Flagg og Fairtrade-skole. I tillegg til tiltak på skolen, involveres elevene i utadrettede prosjekter, som banner-aksjon for klima foran Stortinget. Summen av tiltakene og aktivitetene hvor alle involveres skaper begeistring både på skolen og hos juryen. Bærekraftprisen for 2020 går til Rønningen folkehøgskole.Fem skoler var nominert til folkehøgskoles bærekraftspris; Elverum FHS, Lofoten FHS, Nordfjord FHS, Sogndal FHS og Rønningen FHS. Sogndal Folkehøgskole ble tildelt Bærekraftsprisen for 2021. 


Ass. rektor Mari Tesdal Hinze mottok prisen på vegne av Rønningen Folkehøgskole, og holdt en takketale som også inneholdt en oppfordring til andre folkehøgskoler om å være med å dra lasset for mer bærekraftige folkehøgskoler framover:

Med grønn som styrende verdi har Rønningen jobba med bærekraft i nærmere 20 år, og vi følger oss fort veldig flinke når vi ramser opp alle tiltakene vi gjør, med solcellepark på taket som kroneksempel. Men det å jobbe med å holde engasjementet og trøket oppe på bærekraft koster, - i kroner og øre, men også i krefter. Og det koster mest dersom det oppleves som at man drar lasset litt alene. Jeg håper denne prisen kan inspirere flere til å  våge å tenke nytt, selv om det kanskje betyr at man m å gjøre noen grep som kan være skumle, f eks knyttet til studieturer.


Rønningen er en GRØNN skole som gjennom 20 år har gjort mange tiltak for å bidra til både reduserte klimautslipp og kunnskap og holdninger blant elever og ansatte. Les mer om Rønningen som grønn skole her. Fra 2023-2024 tilbyr Rønningen også en egen linje som fokuserer helhetlig på det grønne skiftet: Grønn og kreativ OSLO.I 2019 gjorde alle de fem folkehøgskoleorganisasjonen et felles og likelydende bærekraftsvedtak for folkehøgskolene:

De fem folkehøgskolestyrene (FHSR, NKF, FHF, IF og IKF) anerkjenner at vi befinner oss i en klimakrise som krever akutt handling. Vi ønsker å inspirere alle folkehøgskolene til økt innsats for å nå FNs 17 bærekraftsmål, med særlig vekt på mål 13 om å stoppe klimaendringer og 4.7 om utdanning for bærekraftig utvikling, gjennom noen felles mål: