Utdanningsmesse 2019 4
Utdanningsmesse 2019 4

Rønningen arrangerer sin egen utdanningsmesse

Del på Facebook

Som folkehøgskole i Oslo arrangerer Rønningen hvert år sin egen utdanningsmesse! Universitetsturnéen med sine 11 universiteter og høgskoler danner basisen, og i tillegg inviterer vi ytterligere 15-20 institusjoner som representerer fagområder som er interessante for elevene våre.  Dette dreier seg om høgskoler og fagskoler som gir utdanning innen idrett, politi, sykepleie, musikk, dans, foto, kunst, teologi, samfunnsfag, utviklingsstudier, internasjonale studier og studier i utlandet. Universitetene dekker da selvfølgelig i tillegg et svært vidt spekter av utdanninger. 

Felles samling i Aulaen


I år inviterte vi også andre folkehøgskoler til vår utdanningsmesse, og Follo FHS og Holtekilen FHS takket ja. Da ble det veldig fullt med mellom 300 og 400 elever på skolen.

Universitetsturneen informerer om  muligheter i Aulaen


Med så mange elever på fellesamlingen, satte vi opp Livestream fra Aula til Auditorium, og økte kapasiteten ytterligere.


Livestream i Auditoriet

Ca 30 utdanningsinstitusjoner hadde stand i skolens store idrettshall, og mange elever fikk snakke med ulike skoler som virket interessante for deres vei videre. Det er flott at utdanningssituasjonen stiller opp, og flott at vi kan lage vår egen Utdanningsmesse på Rønningen!

Stands i skolens idrettshall