Sosial klassen fikk besøk av en HIV-informant fra HIV Norge. HIV-informanten delte sine personlige erfaringer om hvordan det er å leve med HIV, hvilke utfordringer en møter i det daglige, og om hvordan hivpositive opplever møte med helsevesenet, arbeidslivet og menneskers fordommer og uvitenhet.

I tillegg orienterte informanten hvordan HIV smitter og ikke smitter. HIV Norge ønsker gjennom sine informanter at mennesker kan få få økt kunnskap og bevissthet i forhold til HIV, aids og seksuelt overførbare infeksjoner.

Det var en ærlig og fin stund.