Kriminalomsorgen2

Straffegjennomføring med fotlenke?

SE:OSLO
Del på Facebook

Sosial klassen på Rønningen Folkehøgskole besøkte Oslo friomsorgkontor. De jobber meg ulike måter å sone i frihet. Sosilaklassen fikk en spesiell innføring hvordan straffegjennomføring med fotlenke – elektronisk kontroll – fungerer. Straffegjennomføring skjer i samfunnet,i hjemmet, og skal legge til rette for for mulighet til å ivareta den dømtes sosiale og økonomiske forpliktelser under straffegjennomføringen.