TV-aksjonen 2013

TV-aksjonen 2013

SE:OSLO
Del på Facebook

TV-aksjonen 2013 gikk til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. Sosial linjen hadde ansvaret for å engasjere, inspirere og informere sine medelver om året tema. I tillegg hadde de ansvaret for organiseringen av utsendingen av 150 elever fra Rønningen Folkehøgskole til 60 roder rundt i nabomiljøet på Nordre Aker.

Som informasjonskampanje laget elevene sine egne plakater der de fortalte hvem de gikk for, og stilte de andre elevene et spørsmål: Hvem går du for? 

Sosial-linjen holdt et strålende lørdagsseminar for resten av skolen som informerte og engasjerte elever og byaksjonsleder i Oslo Agnethe Kristin Mikkelsen, som også deltok på seminaret. 

Sammen laget alle elevene årets TV-aksjons banner: «Ingen tid å miste».