SAM 5755

T/R Verden og Sosial på Minitinget

SE:VERDEN SE:OSLO
Del på Facebook

Siste uke før Høstferien besøkte T/R Verden og Sosial som tradisjonen er Minitinget, -et politisk og parliamentarisk rollespill arragert av Stortinget.  Elevene ble delt inn i 4 ulike og fiktive partier; Folkepartiet (med regjeringsmakt), Tradisjonspartiet, Uavhengighetspartiet og Økopartiet, og gjenomførte politiske prosesser i partigrupper, komiteer, TV debatter og i Stortingssalen tilnærmet det politiske spillet slik det foregår i virkeligheten. Mange måtte opp på talerstolen i Stortingssalen for å framlegge sitt partis syn og standpunkt før avstemninger. Folkepartiet stilte kabinettspørsmål på Biobrikke saken, og regjereningen måtte gå, da de ikke oppnådde støtte fra noen av de tre andre parteiene på Minitinget. For mange var dette lærerike prosesser.