Olivenplanting 4

Oliventreplanting i Palestina

Del på Facebook

T/R Verdens samarbeidspartner i Palestina er JAI, Joint Advocacy Project, som drives av East Jerusalem YMCA og YWCA of Palestine. Et av deres programmer kalles The Olive Tree Campaign. T/R Verden deltar i deres Oliventreplanting når vi besøker Palestina.

Olivenplanting 6

Under den israelske okkupasjonen av Vestbredden, opplever mange palestinske bønder hindringer i å dyrke jorda si.  Dette er fordi jorda ligger utenfor landsbyene der de fleste bøndene bor, og det meste av den dyrkede jorda ligger i områder Israel kontrollerer på Vestbredden.  Dersom jorda ligger tett opptil israelske bosetninger eller israelske anlagte veier og militæranlegg, vil israelske styrker gjerne hindre bøndene i å dyrke jorda si.  Også om de har alle papirene sine i orden. Da kan man som internasjonal aktør hjelpe de palestinske bøndene med enten planting av trær (februar-mars) eller plukking av oliven (oktober-november), ved at internasjonalt nærvær gjør bosettere og israelske soldater mer tilbakeholdne med å hindre bøndenes arbeid.

Olivenplanting 2

I samarbeid med JAI, har T/R Verden på denne turen plantet nesten 900 oliventrær på konfiskert eller truet land.Trærne ble plantet i løpet av tre halve, harde dager. Den siste dagen plantet vi med en aktivistgruppe bestående av folk i alle aldre fra rundt om i verden. Denne dagen fikk vi også nærkontakt med soldater, som stoppet plantingen midlertidig for å sjekke at vi plantet lovlig. I begynnelsen virket de ganske aggressive, men vår koordinator fikk kommunisert med dem og alt gikk fredelig for seg.

Olivenplanting 3

Slike ting skjer svært ofte, og både soldater og israelske bosettere møter ofte opp, kun av den hensikt å lage bråk og vise makt og tilstedeværelse.

Olivenplanting 1