Praksis SA

Praksis i Cape Town

Del på Facebook

Etter et 3 ukers intensivt program i Soweto, Johannesburg, Pretoria, Pilanesberg, Durbam, Amanzimtoti, Cape Flats og Cape Town, har gruppa etablert seg hos Cape Town YMCA for en 10 dagers praksisperiode.

Nå reiser lærerne hjem, og gruppa er "Interns" hos Cape Town YMCA og deres programavdeling. Cape Town YMCA jobber med Y-Zone, et "after-school" program for barn i utsatte områder.  Aktivitetene er Leksehjelp, Sport, Kulturarbeidog det som kalles Life Skills, verktøy til å håndtere livet på ulike måter. T/R Verden deltar i Y-Zone og har ansvar for å fasilitere mange av øktene med barna på skolene.

I tillegg får vi være med YMCA inn i ungdomsfengsler der de jobber med ungdom som er innsatt for ulike former for kriminalitet. 

Dette er spennende dager, der vi må klare oss på egenhånd i møte med våre Sør-Afrikanske ledere. Vi får oppleve "African time" på en annen og ny måte, enn når lærerne har ansvaret, men selv om det er mye som flyter mer og ikke nødvendigvis blir akkurat som planlagt, lander det meste av det vi skal gjøre på beina.  Kanskje på en litt annen måte enn det vi hadde tenkt?

Dette er nyttige erfaringer, og vi får kjenne enda mer på det å være del av den afrikanske virkeligheten.