HIV Klem Meg

Møte med YMCA i Sør-Afrika

SE:VERDEN
Del på Facebook

Sør-Afrika YMCA er T/R Verdens hovedpartner under Sør-Afrika turen. I Soweto møtte vi ungdommer fra YMCA og hadde treffpunkter med dem, der vi diskuterte livet og mulighetene, og hva som er likt og hva som er ulikt. Her hadde vi også Homestay.

Vel framme i Cape Town fikk vi være med Cape Town YMCAs Life Party i Kraaifontein. Dette er Sør-Afrikas versjon av Stop Poverty party som en del av Verdensbevegelsene Stop Povery aksjon. Her var Rap-artister både lokalt, fra Port Elisabeth YMCA og fra Rønningen representert og Brandon Khadile og rapperen Emile Jansen programledere. Lokale ungdommer på skateboard og til og med danser fra T/R Verden!

Life Party

Vi besøkte Cape Flats YMCA i to dager. der vi fikk se hvordan de jobber med HIV-Aids problematikken med teste- og helsebrakker bl.a. på busstasjonen i townshipen Nyanga, og hvordan de jobber medsåkalt "lifeskills" og helse blant barn og ungdom på skolene. Toppbildet i artikkelen er fra en miosaikk på en av av skolene de jobber på. Vi fikk også være med på deres Y_Zone arbeid i Heinz Park. Se bilder under. Også i Cape Flats hadde vi to netter med Homestay organisert av Cape Flarts YMCA.

Cape Town YMCA var imidlertid den organisasjonen vi hadde mest program med.  Vi fikk være med på deres fengselsprogram for innsatte i Pollsmoor fengselet. Vi var med på et regionalt Subject to Citizen program, og vi hadde vår praksisperiode med Y-Zone arbeid her.

Subject to Citizen er African Alliance of YMCAs Youth Development program, og det er også lærerrikt for norske ungdommer. Brandon Khadalie og Mpume Zame fasiliterte kurset.

IMG 5465

 

IMG 5461

 

IMG 5476

De siste 8 dagene av turen hadde T/R VErden praksis hos Cape Town YMCA. Først og fremst var vi med på Y-Zone programmet deres, et slags SFO tilblud for barn i vanskeligstilte områder, der YMCA fokuserer på Life Skills, leksehjelp, sport og kulturarbeid..  Videre var det tilbud om å være med i fengselsarbeidet, på markering av Human Rights day 21 mars, of Braai i townshipen Guguletu. Her fra Y-Zone arbeid på skole i Heinz Park:

IMG 5125

 

IMG 5176