22 juli senteret 2015 1.JPG

Besøk på 22. juli-senteret

Del på Facebook

T/R Verden har besøkt 22. juli-senteret i Oslo. UItstillingen gjorde inntrykk på elevene.  I en tid  da flyktninger strømmer til Europa fra flere kontinent, gjør det inntrykk å se hvordan motstand mot den såkalte multikulturalismen kan gi så ekstreme uttrykk som 22 juli 2011.

 

22 juli senteret 3.jpg

Vi var innom Æreskirkegården på Vår Frelsers Gravlund på vei ned til regjeringskvartalet, og hadde en stopp ved Henrik Wergelands grav, og minnesmerke som ble reist av "jøder udenfor rigets grænser" til minne om Wergelands arbeid for å få opphevet den såkalte Jødepragrafen i Grunnlovens §2. Paragrafen spesifiserte at jøder ikke hadde tilgang til riket. Jødeparagrafen ble opphevet i 1851.

Hjerte uten for Domkirken 2015.JPG

Etter besøket på 22 julisenteret avsluttet vi ved hjertet som står som et minnesmerke utenfor Oslo Domkirke. Men størst av alt er kjærligheten.

22 juli senteret 2015 2JPG