Vi har hatt en flott workshop med Jonny Sjo idag , bassisten i D'Sound . 

Veldig inspirerende og lærerikt !