Stengning av internat og skoleanlegg ved Rønningen Folkehøgskole ut vårsemesteret

Onsdag 15. april,  2020.


Torsdag 12. mars ble alle skoler og utdanninginstitusjoner i Norge fysisk stengt pga Corona-pandemien. Tirsdag 7. april kunngjorde regjeringen at folkehøgskolene ikke kan gjenåpnes dette semesteret. 


«Regjeringen har besluttet at folkehøgskoler ikke åpnes igjen før sommeren. Det begrunnes i at de om lag 8000 berørte elevene kun har noen få uker igjen av skoleåret, og kan fullføre med fjernundervisning. Dette vil hindre smitte når elever reiser frem og tilbake til skolene.»


Undervisningen på Rønningen opprettholdes som «Hjemmeundervisning» gjennom digitale plattformer ut skoleåret. Gjennom videokonferanser i Teams har linjene møter og oppfølging, og i Teams deles oppgaver og ideer mellom skole / lærer og elever. Morgensamling legges ut som Podcast /video hver dag. Og gjennom streaming på Teams og streaming / video på Facebook lager vi i fellesskap med elevene både Åpen Scene, Messe og andre eventer som alle kan delta på fra hvert sitt sted. 


Skoleåret 19-20 vil avsluttes lørdag 9 mai i henhold til opprinnelig plan. Elever og foresatte vil kunne følge avslutningsseremonien på video / stream.


Elevene kan komme til skolen for å pakke ned / vaske ut i henhold til utlagte tider annonsert i Rønningens FHS-app. Ved spørsmål om tilrettelegging og ved særlige behov, kontaktes Internatleder Ann-Kathrin Gloppen på: ann.kathrin@ronningen.fhs.no   


 


Rønningen Folkehøgskole følger myndighetenes pålegg i denne situasjonen, og vi forholder oss både til de nasjonale helsemyndighetenes restriksjoner og pålegg, samt eventuelle pålegg kommunalt og gjennom bydelsoverlegen i vår egen bydel i Oslo, Nordre Aker bydel. 


Skolen holder elevene løpende orientert om utviklingen rundt den pålagte nedstengningen av skoleanlegget gjennom e-post og andre aktuelle kanaler. 


Rønningen Folkehøgskole forholder seg til de råd og avtaler Folkehøgskolerådet anbefaler for eventuelle refusjoner i forbindelse med skolestengningen. Her avventer vi fortsatt avklaringer mellom Folkehøgskolerådet og myndighetene. 


Info til søkere og allerede opptatte elever for skoleåret 2020-21:

Vi planlegger neste skoleår som et vanlig skoleår med oppstart søndag 23 august.

Det tas imidlertid forbehold om endringer på studieturer (reisemål og pris) i henhold til den globale Corona-pandemiens utvikling, offentlige / lokale reiseråd og flyselskapenes tilbud. Nærmere skolestart vil vi gi mer informasjon om eventuelle endringer knyttet til studieturene, pris og betalingsfrister.

Oslo 15. april 2020
Ottar Nesje
Rektor