Midlertidig stengning av internat og skoleanlegg ved Rønningen Folkehøgskole

Onsdag 8. april,  2020.

Torsdag 12. mars ble alle skoler og utdanninginstitusjoner fysisk stengt pga Corona-epidemien, med utvidet virkning til over påske. Tirsdag 7. april kunngjorde regjeringen at folkehøgskolene ikke kan gjenåpnes dette semesteret. 


«Regjeringen har besluttet at folkehøgskoler ikke åpnes igjen før sommeren. Det begrunnes i at de om lag 8000 berørte elevene kun har noen få uker igjen av skoleåret, og kan fullføre med fjernundervisning. Dette vil hindre smitte når elever reiser frem og tilbake til skolene.»


Det arbeides nå med hva dette vil ha å si for oss på Rønningen, og vi vil komme med mer informasjon når mer er klart. 


Undervisningen på Rønningen må opprettholdes som «Hjemmeundervisning» gjennom digitale plattformer ut året. Skoleåret vil avsluttes på den opprinnelige datoen lørdag 9 mai. Vi er i dialog med elevrådet om opplegg etter påskeferien, og lærerne vil ha planleggingsmøte fra tirsdag 14 april. 


Fram til påske har undervisningen vært gjennomført på følgende måte:

Gjennom videokonferanser i Teams har linjene møter og oppfølging, og i Teams deles oppgaver og ideer mellom skole / lærer og elever. Morgensamling legges ut som Podcast hver morgen kl 09:00. Og gjennom streaming på Teams og streaming / video på Facebook lager vi i fellesskap med elevene både Åpen Scene, Messe og Påskeavslutning som alle kan delta på fra hvert sitt sted.


Rønningen Folkehøgskole følger myndighetenes pålegg i denne situasjonen, og vi forholder oss både til de nasjonale helsemyndighetenes restriksjoner og pålegg, samt eventuelle pålegg kommunalt og gjennom bydelsoverlegen i vår egen bydel i Oslo, Nordre Aker bydel. 


Skolen holder elever og foresatte løpende orientert om utviklingen rundt den pålagte nedstengningen av skoleanlegget gjennom e-post og andre aktuelle kanaler. 


Rønningen Folkehøgskole forholder seg til de råd og avtaler Folkehøgskolerådet anbefaler for eventuelle refusjoner i forbindelse med skolestengningen. Her avventer vi fortsatt avklaringer mellom Folkehøgskolerådet og myndighetene. 


Info til nye søkere for skoleåret 2020-21:

Vi planlegger neste skoleår som et vanlig skoleår med oppstart søndag 23 august.Vi ønsker alle våre elever, foresatte og alle søkere for neste skoleår en riktig god Vi forventer ny informasjon fra myndighetene 8. april.påske der dere er!


Oslo 08. april 2020
Ottar Nesje
Rektor