SE:OSLO

Instagram
Bilder
Video

Byen er vårt klasserom - menneskene er vår lærebok

 

Mål for linja


MØTE mennesker ansikt til ansikt 

VURDERE sosiale og samfunnsmessige forhold

PRAKTISERE gjennom ulike former for sosialt arbeid

Studietur
New Orleans

SE:OSLO

sosialt engasjement i praksis

Drømmer du om å jobbe med mennesker - betyr noe for andre? Kanskje utdanne deg til barnevernspedagog, sosionom, lærer eller vernepleier? Da er SE:OSLO noe for deg!

SE:OSLO gir deg:

  • sterke menneskemøter 
  • økt forståelse om sosialt arbeid gjennom besøk, samtaler og praksis
  • et meningsfullt år på folkehøgskole der du engasjerer deg, lærer noe nytt og utvikler deg personlig
  • venner for livet, opplevelser utenom det vanlige og mye latter

Du vil bli kjent med og SE forskjellene i Oslo. Når du får SE med egne øyne og selv oppleve sosiale forskjeller i Oslo, er det lettere å forstå at ingen er bare det du ser.

Undervisningen er praktisk orientert. Vi besøker kaféer med sosialfaglig profil for mennesker i rus- og gatemiljøet i Oslo sentrum og andre gatenære tiltak. Kompetansesenter innen barnevern, rusomsorg, fattigdom, eldreomsorg, barn og unge, frivillighet og mange flere - fagfolk og organisasjoner innen alle temaene vi jobber med. Vi deltar på en rekke ulike kultur og samfunnsarrangementer, støttemarkeringer og demonstrasjoner i Oslo.

Du får en praksisperiode innen rusomsorg, flerkulturelt arbeid, psykisk helse eller barne- og ungdomsarbeid. Tidligere elever mener praksisperioden er noe av det mest spennende og meningsfylte i løpet av året.

SE:OSLO passer for alle som vil utfordre sine egne tanker og holdninger og engasjere seg for et bedre samfunn. Et engasjement for mennesker bygget på kunnskap, ikke på fordommer.

Lillian Skjold Rafoss
Linjelærer SE:OSLO
Lillian Skjold Rafoss
Malin Emilie Bjølseth
Malin Emilie Bjølseth
Sunniva Ullereng Janczak
Sunniva Ullereng Janczak
Thomas Mordal og Kristin Ulset
Thomas Mordal og Kristin Ulset