ELEVSIDE | ÅRSHJUL

Årshjul 2022-23  (Innlogging Elevsider finnes nederst på siden)

Skolestart: Lørdag 20. August

Oppstartsuker: 21. August. – 7. September
De første ukene på skolen er det  mye tid på linje, men også en del fellesprogram. Det legges til rette for at du skal få bli kjent med skolen og trygg på elevene i klassen din! F.o.m. uke 37 er vi i gang med normalukeplan. Mot slutten av oppstartsukene drar vi på en felles overnattingstur til Nordmarka.

Høstferie: 1. - 9. oktober.  
29. September er full skoledag, også med noe program på kveldstid. Det innvilges som regel ikke permisjoner i forbindelse med ferier, vi regner med at du er her hele torsdag. Fredag 30. er hjemreisedag. Vi oppfordrer som grønn skole at man reiser med tog. Du må være ute av rommet kl. 16.00 og resepsjonen stenger kl. 18.00. Oppstart er mandag 10. okt kl. 09.00. Internatet åpner igjen søndag 9. oktober kl.16.00 og første måltid er kveldsmat søndag kveld.

Linjeuker med studieturer: 17. oktober – 5. november

Juleavslutning: 15. desember
Siste skoledag før juleferie er torsdag 15. desember. Dette er en full skoledag, med ulikt program som strekker seg utover kvelden. Det er tidligst mulig å reise hjem fredag 16. Des og det innvilges som regel ikke permisjoner i forbindelse med ferier.

Juleferie:  16. desember - 3. januar.  
Fredag 16. des. er det frokost, romsjekk og avreise. Vi oppfordrer som grønn skole at man reiser med tog. Du må være ute av rommet kl. 16.00 og resepsjonen stenger kl. 18.00.
Oppstart onsdag 4. jan kl. 12.00 Internatet åpner igjen tirsdag 3. januar kl.16.00 og første måltid er kveldsmat tirsdag kveld.


Skolestart etter nyttår: 
Onsdag 4. Januar, kl. 12.00


Fellestur til Skarslia hotell:
  Første uka etter juleferien drar vi 2-3 dager på felles skoletur til Skarslia hotell i Vats, Ål i Hallingdal.


Rønningenfestivalen: 2. - 4. februar
 
I løpet av 2-3 prosjektuker gjennom året skaper elevene i fellesskap innhold som de viser fram for hverandre og andre under Rønningenfestivalen. Foreldre er hjertelig velkomne!


Vinterferie: 
 17. - 26. februar.  
Onsdag 15. februar er det vinterball på Rønningen. Torsdag 16. februar blir det frokost, romsjekk og avreise. Vi oppfordrer som grønn skole at man reiser med tog. Du må være ute av rommet kl. 16.00 og resepsjonen stenger kl. 18.00.
Oppstart mandag 27. februar kl. 09.00. Internatet åpner igjen søndag 26. februar kl.16.00 og første måltid er kveldsmat søndag kveld.


Linjeuker:
13. – 25. Mars
Disse ukene legges det opp til fordypning i prosjekter på linja di.


Påskeavslutning: 
30. Mars
Siste skoledag før påske er torsdag 30. Des. Dette er en full skoledag, med ulikt program som strekker seg utover kvelden. Det er tidligst mulig å reise hjem fredag 331. Mars og det innvilges som regel ikke permisjoner i forbindelse med ferier.


Påskeferie: 
 31. Mars. – 11. April
Fredag 31. Mars er det frokost, romsjekk og avreise. Vi oppfordrer som grønn skole at man reiser med tog. Du må være ute av rommet kl. 14.00 og resepsjonen stenger kl. 16.00.
Oppstart onsdag 12. April kl. 12.00. Internatet åpner igjen tirsdag 11. april kl.16.00 og første måltid er kveldsmat tirsdag kveld.


Avslutningstur:
  5.- 7. Mai
Vi drar på en fellestur til Strandheim leirsted – en perle i Oslofjorden.


Siste skoledag:
 Lørdag 13. Mai.
Detaljert program kommer.


Oppstartsukene

De første ukene er fylt av ulike aktiviteter for å bli kjent i nærmiljøet, med hverandre og med skolens systemer og rutiner. Et folkehøgskolemiljø er et lite samfunn i miniatyr hvor vi alle er avhengig av hverandre. Det er derfor avgjørende for et vellykket år at vi den første uka får gode rutiner på plass. Dessuten blir det mye linjetid slik at du blir kjent med lærere og medelever. Normaltimeplan

En normaluke består av morgensamlinger, linje, fellesfag, etasjemøter (internatfellesskap) og valgfag. Hovedregelen er at all undervisning før kl.16.00 er obligatorisk. På ettermiddagen kan du delta på ulike arrangementer, aktiviteter og elevstyrte valgfag. Fredagskvelden er elevkvelder som grupper av elever får programansvar for. Elevkveldene er obligatoriske.


Lørdager og søndager på folkehøgskole

Vi gjør oppmerksom på at skolen har undervisning også på lørdager. Dette er vanlig på alle folkehøgskoler. Undervisningen disse dagene har ulike tema og er organisert som seminarer. Søndagene er i alle hovedsak fridag, men skolen har også undervisning på enkelte søndager i løpet av året. Disse dagene er knyttet til enkelte seminarer, turer eller arrangementer vi deltar på, og disse undervisningsdagene er obligatoriske.