Ledige stillinger?

Miljøstipendiat på Rønningen FHS 2019-20.


For skoleåret 19/20 skal Rønningen FHS ha et team av 12 gode miljøstipendiater på skolen. 


Vi søker en gruppe med engasjerte og dyktige studenter som på en god måte er med på å skape et godt skolemiljø på Rønningen.  Gjennom et år som miljøstipendiat vil du få god ledertrening gjennom spennende faglige utfordringer og sosialpedagogiske oppgaver. En Miljøstipendiat på Rønningen vil ha sin daglige tilknytning til en av linjene på skolen, og/eller ha oppgaver tilknyttet oppfølging av elever.


For å bli tatt opp som Miljøstipendiat på Rønningen 19-20 forutsetter vi at du har hatt et år på folkehøgskole eller kjenner folkehøgskolens pedagogikk.  Du må kunne arbeide i tråd med Rønningens verdier og kristne profil. Arbeidsspråk for miljøstipendiatteamet vil være norsk, så du må beherske hverdagsnorsk.


Fra skoleåret 19-20 oppgraderes den formelle kompetansen du får ut av praksisåret! Rønningen har inngått et samarbeid med MF Vitenskaplig Høgskole, og du vil dette skoleåret være student på MF.. Studieprogrammet «Lederskap i Praksis» er en pilot som MF, Rønningen og KFUK-KFUM samarbeider om, og du vil få 30 studiepoeng gjennom dette programmet.


I det daglige er ordningen som miljøstipendiat tilnærmet lik den vi har i dag; - ledertrening knyttet til faglige og sosialpedagogiske oppgaver på skolen, veiledning i egen praksis, både på og utenfor skolen, samt ledertreningskurs i forkant og ekstern veiledning i løpet av skoleåret.

Studiet er et praktisk studium, med veiledning, muntlig og skriftlig refleksjon over den praksisen du gjør som Miljøstipendiat på Rønningen. 3 notater over egen praksis innleveres og den skriflige innleveringen  vil være veiledet fra MF.

30 studiepoeng fra «Lederskap i praksis» kan både bygges inn i MFs øvrige utdanninger, og som fritt emne i Bacheleorgrader på andre studiesteder der det åpnes for frie emner.


 Send en elektronisk søknad til Rektor Ottar Nesje, ottar@ronningen.fhs.no.


I søknaden gir du en kort redegjørelse for hvorfor du vil kunne være en god miljøarbeider på skolen og hva du vil legge vekt på for å skape et godt miljø. Videre ber vi deg om å oppgi to referanser, samt hvilken relasjon du har til disse. Legg også gjerne ved skannede vitnemål, attester (fra arbeid og lederverv i frivillig arbeid) etc


Den som blir tatt opp som Miljøstipendiat, vil i neste omgang bli tatt opp som student hos MF Vitenskaplig Høgskole, og søker evt lån /stipend som student der.

 


 

Dette tilbyr vi:

 

Fri kost og losji (Stipendiatene bor på Herregården)

Månedskort til Ruter (august – mai)

Du deltar på KFUK-KFUMs lederkurs på Sunnmøre Folkehøgskole i uke 32 (4. – 9. august), og skolen dekker reise på billigste måte.

Du får delta på et eget ledertreningsprogram gjennom skoleåret.

Du får medlemskap i Rønningen Sportsklubb

Du blir en del av kollegafellesskapet på skolen.

Du får tilknytning til en linje og får miljøoppgaver der og på skolen forøvrig.

Du får delta gratis på den/de annonserte studieturene som er knyttet til linja du er tilknyttet.

Linjelærer blir din daglige mentor, og du får en egen veileder / «linjelærer» for miljøstipendiatteamet


Som Miljøstipendiat ved Rønningen forventes følgende:

Du skal assistere linjeundervisning og fellesfag og følger i utgangspunktet elevenes timeplan.

Du skal følge all veiledning som gis til Miljøstipendiatene

Du deltar på messer, elevkvelder og sosiale tiltak.

Du blir med på turer / ekskursjoner / turneringer, konserter, forestillinger e.l. etter avtale.

Du vil utfordres til å ha eget valgfag / stippeseminar

Du får andre arbeidsoppgaver knyttet f. eks til arrangementer i helgene / lørdagsseminarer, være daghavendemedhjelper, betjene resepsjonen og holde kiosken / cafeen åpen, hjelpe til med PR arbeid og informasjon for skolen med mer.


Du får status som student på MF. Det betyr:

Du forplikter deg til oppmøte ved all veiledning og praksis på Rønningen og hos MF etter MFs regler for oppmøte

Du kan søke om 50% stipend / lån fra lånekassen (PS. Du betaler ikke for kost/losji/skolepenger på Rønningen, men må betale semesteravgift på MF høst og vår).


Du starter en uke før elevene, og avslutter en uke etter - sammen med de øvrige ansatte. Du følger i utgangspunktet elevenes skoleplan, men det kan komme ytterligere samlinger knyttet til studiet før/etter elevenes hjemreisetider i forbindelse med skoleår og ferier. Det forutsettes at du deltar på KFUK-KFUMs lederkurs på SUFH i uke 32, og oppstart ved MF / Rønningen i løpet av uke 33. Nærmere datoer gis etter hvert.


Søknadsfrist: 21.mars 2019.

Les mer her!

 

 

 

Vi har dessverre ingen øvrige ledige stillinger for øyeblikket.

Har du spørsmål vedrørende stillinger; Ta kontakt på telefon +47 21 02 36 00, eller epost post@ronningen.fhs.no