Ledige stillinger?

STILLING LEDIG  

Det er pr i dag ingen ledige stillinger ved Rønningen Folkehøgskole

Skolen mottar et stort antall åpne søknader utenom utlysning. Vi beklager at vi ikke har kapasitet til å behandle alle søknader av denne typen.