Ledige stillinger?

STILLING LEDIG  

Det er for tiden ingen ledige stillinger på Rønningen.

Skolen mottar et stort antall åpne søknader utenom utlysning. Vi beklager at vi ikke har kapasitet til å behandle alle søknader av denne typen.