Ledige stillinger?

STILLING LEDIG  


Det er for tiden ingen ledige stillinger ved Rønningen Folkehøgskole


Skolen mottar et stort antall åpne søknader utenom utlysning. Vi beklager at vi ikke har kapasitet til å behandle alle søknader av denne typen.