Kristen skole

 


Det kristne fellesskapet på skolen er det vi skaper sammen – du er derfor invitert til å delta og bidra med det du har av liv og erfaringer. Vi ønsker å være åpne og rause. Her er det ingen som forteller deg at du ikke passer inn eller ikke er god nok – vil du delta, er du velkommen.

Skoleprest
Som første folkehøgskole fikk Rønningen sin egen skoleprest vigslet til arbeid i folkehøgskolen i 2011. Skolepresten er synlig i skolehverdagen både på messer og i samtaler. For tiden samarbeider vi med MER i Iladalen kirke og Eirik Pedersen-Mong er vår skoleprest.

Messer
Messen er Rønningens egen kveldssamling som finner sted med jevne mellomrom. Messen er et sted for ettertanke og deltakelse. Vi kan love mye sang, aktuelle tema, refleksjon og mye mer.

Samtalegrupper
Dette er et forum der du selv kan sette agendaen! Her snakker vi om de små og store spørsmålene i livet. Alt som gjør oss glad, og det som ikke gjør det. Hvordan vi sammen kan hjelpe og støtte hverandre til å ha det best mulig med oss selv og hverandre.

Bibelgrupper
Himmel eller helvete? Det ondes problem? Hva står det egentlig i Bibelen? Har det som står der noen relevans for livet vårt i dag? På Rønningen er det tilbud om å delta i Bibelgruppe. Dette er for alle som er nysgjerrige på hva kristendommen og Bibelen står for.

Høytider
På Rønningen har vi gode tradisjoner for å markere kirkeårets høytider. Før vi drar på ferie hver til vårt, har vi både jule- og påskeavslutning. Her er det fokus både på tradisjoner og innholdet i høytiden.

Gudstjenester
To ganger i året deltar vi på gudstjeneste i utenfor skolen. I adventstiden samarbeider vi med vår lokale kirke på Grefse. Vi deltar i alle deler av Gudstjenesten fra planlegging til gjennomføring av de ulike leddene, og selvsagt blir det sang av det fantastiske skolekoret! Før påske deltar vi på Jakobmesse i Kulturkirken Jakob.  Her blir dere også kjent med studentprestenes tilbud i Oslo.


Om homofilt samliv

Øystein Magelssen, generalsekretær, KFUK-KFUM:

Ti år før Den norske kirke åpnet for vigsel av homofile i 2016, vedtok KFUK-KFUM at alle lederposisjoner og stillinger i organisasjonen er åpne for homofile i partnerskap og ekteskap. Seksuell identitet er ikke avgjørende for hvem vi gir tillit og ansvar.  

KFUK-KFUM kjemper for alles rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Vårt kristne menneskesyn er avgjørende. Vi er særlig opptatt av å inkludere unge mennesker som av ulike grunner opplever utenforskap. Våre folkehøgskoler er ikke noe unntak. 

2000px -ICA_flag .svg