Semesterplan og elevsider innlogging


Innlogging elevsider 20/21


Semesterplan

 

Link til semesterplan for 2020-2021 her 

 

Skolestart: 29.- 30. August
Elevene vil ankomme i ulike grupper lørdag og søndag. Det blir noe program med foreldre på ulike tidspunkt og en felles markering med alle elevene uten foreldre søndag kveld. Detaljert program her!

Linjeuke:  7. – 12. Sept
Andre uke på skolen er det fullt fokus på å bli trygg på linja di!

Frihelg: 3. – 4. Okt
Vanligvis er det obligatorisk program fredag kveld (elevkveld) og lørdag formiddag. (lørdasgseminar). Når det er frihelg har du fri fra fredag kl. 16.00 til mandag kl. 09.00. Pga coronasituasjonen ønsker vi å unngå at elever reiser hjem disse helgene. Evt. unntak gjøres individuelt.

Linjeuker: 26. Okt – 7. Nov

Ten Sing Norway-premiere og mulig foreldrehelg: 7. – 8. Nov

_______________________________________________________________

Oppdaterte datoer i henhold til endringer knyttet til Koronapandemien:

Julefest: 10. Des
10. Des er det julefest på skolen. Dette varer langt utover kvelden, så det er tidligst mulig å reise hjem 11. Des

Juleferie:  11. des - 4. jan.  
11. des. blir det frokost, romsjekk og avreise. Vi anbefaler at hjemreise skjer i private biler så langt det lar seg gjøre. Ellers oppfordrer vi som grønn skole at man reiser med tog. Du må være ute av rommet kl. 16.00 og resepsjonen stenger kl. 18.00.
Oppstart tirsdag 5. jan kl. 12.00. Internatet åpner igjen mandag 4. januar kl.16.00 og første måltid er kveldsmat mandag kveld.


Skolestart etter nyttår: Tirsdag 5. Januar, kl. 12.00

Nyttårsball: Lørdag 16. Januar


Vintereventyr Skarslia hotell: Tirsdag 2. februar - fredag 5. februar

Felles skoletur til Skarslia hotell i Vats, Ål i Hallingdal

 

Rønningenfestivalen: Torsdag 11. mars - lørdag 13. mars


Påskeferie:  Onsdag 24. mars - onsdag 7. april  
Onsdag 24. mars blir det frokost, romsjekk og avreise. Vi anbefaler at hjemreise skjer i private biler så langt det lar seg gjøre. Ellers oppfordrer vi som grønn skole at man reiser med tog. Du må være ute av rommet kl. 14.00 og resepsjonen stenger kl. 16.00.
Oppstart torsdag 8. Apr kl. 12.00. Internatet åpner igjen onsdag. 7 april kl.16.00 og første måltid er kveldsmat onsdag kveld.

Avslutningstur:  7.- 10. Mai

Siste skoledag:  Lørdag 15. mai 

 

Ferier – folkehøgskolen og internatet stengt

Skolen og internatet er stengt i jule-, vinter- og påskeferien. På hjemreisedager stenges elevenes rom, undervisningsrom og idrettshall klokken 14.00. Resepsjonen og fellesarealene i 1. etg stenger kl. 16.00. Elevene kan komme tilbake dagen før skolestart klokken 16.00. Vi anbefaler at hjemreise skjer i private biler så langt det lar seg gjøre. Ellers oppfordrer vi som grønn skole at man reiser med tog. Husk å bestille hjemreisebilletter i god tid hvis du vil sikre deg billig reise. Det gis normalt ikke permisjon i forlengelse av ferier.


Timeplan

Link til normaltimeplan 20-21 her. 

Oppstartsukene

Første uke er fylt av ulike aktiviteter for å bli kjent i nærmiljøet, med hverandre og med skolens systemer og rutiner. Et folkehøgskolemiljø er et lite samfunn i miniatyr hvor vi alle er avhengig av hverandre. Det er derfor avgjørende for et vellykket år at vi den første uka får gode rutiner på plass. Dessuten blir det mye linjetid slik at du blir kjent med lærere og medelever. 
Andre uke er linjeuke. Da er det fullt fokus på å bli trygg på linja di og klassekameratene dine.  

 

Normaltimeplan

Fra og med uke 38 starter vi med normaltimeplan. En normaluke består av morgensamlinger, linje, fellesfag, bydelsmøter (internatfellesskap) og valgfag. Hovedregelen er at all undervisning før kl.16.00 er obligatorisk. På ettermiddagen kan du delta på ulike arrangementer, aktiviteter  og elevstyrte valgfag. Fredagskvelden er elevkvelder som grupper av elever får programansvar for. Disse arrangementene er obligatoriske.

 

Lørdager og søndager på folkehøgskole

Vi gjør oppmerksom på at skolen har undervisning også på lørdager. Dette er vanlig på alle folkehøgskoler. Undervisningen disse dagene har ulike tema og er organisert som seminarer. 

Søndagene er i alle hovedsak fridag, men skolen har også undervisning på enkelte søndager i løpet av året. Disse dagene er knyttet til enkelte seminarer, turer eller arrangementer vi deltar på, og disse undervisningsdagene er obligatoriske. Søn 18. Oktober, 29. Nov og 9. Mai er foreløpige obligatoriske søndager neste skoleår.