Semesterplan og elevsider 21/22

Logg inn på elevsidene her: Logg inn

Passord og brukernavn finner du i sommerbrev sendt ut juni 2021. 

 

Semesterplan

Skolestart: 21. August
Detaljert program kommer!


Oppstartsuker:  23. Aug. – 4. Sept
De første ukene på skolen er det en del fellesprogram og mye tid på linje. Det legges til rette for at du skal få bli kjent med skolen og trygg på elevene i klassen din! Fom uke 36 er det normalukeplan. 


Høstferie:  2. - 10. oktober.  
Fredag 1. oktober blir det frokost, romsjekk og avreise. Vi oppfordrer som grønn skole at man reiser med tog. Du må være ute av rommet kl. 16.00 og resepsjonen stenger kl. 18.00.
Oppstart mandag 11. okt kl. 09.00. Internatet åpner igjen søndag 10. oktober kl.16.00 og første måltid er kveldsmat søndag kveld.


Linjeuker: 15. Okt – 6. Nov
Disse ukene legges det opp til fordypning i prosjekter på linja di.


Prosjektuker: 8. – 17. Nov
Linjeukene går naturlig over i prosjektuker der vi sammen skaper årets Ubuntufestival!


Rønningen-festivalen (Foreldrehelg): 18. – 20. Nov
Prosjektukene ender opp i Rønningenfestivalen. Her skal elevene få vise seg fram som utøvere og være med som deltagere i et variert festivalprogram.


Juleavslutning15. Des
15. Des er det juleavslutning med ulikt program. Dette varer langt utover kvelden, så det er tidligst mulig å reise hjem torsdag 16. Des


Juleferie:  16. des - 4. jan.  
Torsdag 16. des. blir det frokost, romsjekk og avreise. Vi oppfordrer som grønn skole at man reiser med tog. Du må være ute av rommet kl. 16.00 og resepsjonen stenger kl. 18.00.
Oppstart onsdag 5. jan kl. 12.00. Internatet åpner igjen tirsdag 4. januar kl.16.00 og første måltid er kveldsmat tirsdag kveld.

 


Skolestart etter nyttår: Onsdag 5. Januar, kl. 12.00


Fellestur til Skarslia hotell: 17. -20. Januar

Felles skoletur til Skarslia hotell i Vats, Ål i Hallingdal


Åpen dag med Ten Sing Norway-premiere: 29. Januar


Vinterferie:  19. - 27. februar.  
Fredag 18. februar blir det frokost, romsjekk og avreise. Vi oppfordrer som grønn skole at man reiser med tog. Du må være ute av rommet kl. 16.00 og resepsjonen stenger kl. 18.00.
Oppstart mandag 28. februar kl. 09.00. Internatet åpner igjen søndag 27. februar kl.16.00 og første måltid er kveldsmat søndag kveld.


Linjeuker med studietur: 14. Mars – 1. April


Påskeferie:  8. – 19. April
Torsdag 7. April er det påskeavslutning med program utover kvelden. Fredag 8. april blir det frokost, romsjekk og avreise. Som grønn skole oppfordrer vi som grønn skole at man reiser med tog. Du må være ute av rommet kl. 14.00 og resepsjonen stenger kl. 16.00.
Oppstart onsdag 20. Apr kl. 12.00. Internatet åpner igjen tirsdag 19. april kl.16.00 og første måltid er kveldsmat tirsdag kveld.


Avslutningstur:  6.- 8. Mai
Vi drar på en fellestur til Strandheim leirsted – en perle i Oslofjorden.


Siste skoledag: Lørdag 14. Mai.
Detaljert program kommer.


Timeplan

Oppstartsukene

Første uke er fylt av ulike aktiviteter for å bli kjent i nærmiljøet, med hverandre og med skolens systemer og rutiner. Et folkehøgskolemiljø er et lite samfunn i miniatyr hvor vi alle er avhengig av hverandre. Det er derfor avgjørende for et vellykket år at vi den første uka får gode rutiner på plass. Dessuten blir det mye linjetid slik at du blir kjent med lærere og medelever. 


Normaltimeplan

En normaluke består av morgensamlinger, linje, fellesfag, bydelsmøter (internatfellesskap) og valgfag. Hovedregelen er at all undervisning før kl.16.00 er obligatorisk. På ettermiddagen kan du delta på ulike arrangementer, aktiviteter  og elevstyrte valgfag. Fredagskvelden er elevkvelder som grupper av elever får programansvar for. Disse arrangementene er obligatoriske.

Her finner du normaltimeplan for skoleåret 2021 - 2022: Normaltimeplan 21-22 (Med forbehold om små endringer) 


Lørdager og søndager på folkehøgskole

Vi gjør oppmerksom på at skolen har undervisning også på lørdager. Dette er vanlig på alle folkehøgskoler. Undervisningen disse dagene har ulike tema og er organisert som seminarer. 

Søndagene er i alle hovedsak fridag, men skolen har også undervisning på enkelte søndager i løpet av året. Disse dagene er knyttet til enkelte seminarer, turer eller arrangementer vi deltar på, og disse undervisningsdagene er obligatoriske. Søn 18. Oktober, 29. Nov og 9. Mai er foreløpige obligatoriske søndager neste skoleår.