Skolerute 19/20

Juleferie: 20. des - 7. jan.  

Vi avslutter torsdag 19. des kl. 14.00 og starter onsdag 8. jan kl. 09.00. Internatet må forlates innen kl. 16.00 på torsdagen og hovedbygget stenges kl. 18.00. Internatet åpner igjen tirsdag 7. januar kl.15.00 og første måltid er kveldsmat tirsdag kveld. 

Skolestart etter nyttår: Onsdag 8. januar kl 09:00 

Nyttårsball: Onsdag 15. januar 

Rønningenfestivalen: 23. - 25. januar / Åpen dag 25. januar

Vintereventyret: 12. - 14 Februar
 
Vinterferie:  15. - 23. Feb. 
Vi avslutter fredag 15. februar og starter opp mandag 24. februar kl. 09.00. Internatet åpner igjen søndag 23. febr klokken 15.00 og første måltid er kveldsmat søndag kveld. 

Linjeuker Vår: 10 og 11 

Danseforestilling: 20. - 21. Mars 

Påskeferie: 3. - 13. April  
Vi avslutter torsdag 2. april kl. 14.00 og starter opp tirsdag 14 april kl. 12.00.Internatet må forlates innen kl. 16.00 på torsdagen og hovedbygget stenges 18.00. Internatet åpner igjen mandag 13. april klokken 15.00 og første måltid er kveldsmat mandag kveld. 

Avslutningstur: ca. 2.-5. Mai. Vi drar på leir til Sverige! 

Siste skoledag: Lørdag 9. mai 

 


Timeplan den første uka

Første uke er fylt av tradisjonelle aktiviteter for å bli kjent i nærmiljøet, med hverandre og med skolens systemer og rutiner. Et folkehøgskolemiljø er et lite samfunn i miniatyr hvor vi alle er avhengig av hverandre. Det er derfor avgjørende for et vellykket år at vi den første uka får gode rutiner på plass. Dessuten blir det mye linjetid slik at du blir kjent med lærere og medelever.  Den første helgen drar vi på en fantastisk flott vandring gjennom Nordmarka. Gled deg!

 

Lørdager og søndager på folkehøgskole

Vi gjør oppmerksom på at skolen har undervisning også på lørdager. Dette er vanlig på alle folkehøgskoler. Undervisningen disse dagene har ulike tema og er organisert som seminarer. Fredags- eller lørdagskveldene er elevkvelder som grupper av elever får programansvar for. Disse arrangementene, som annen undervisning, er obligatoriske.

Søndagene er i alle hovedsak fridag, men skolen har også undervisning på enkelte søndager i løpet av året.  Disse dagene er knyttet til turer eller arrangementer vi deltar på, og disse undervisningsdagene er obligatoriske.  Søndagene i uke 42, 43, 47, 13 og 18 er alle obligatoriske søndager.

 

Timeplanen

Et folkehøgskoleår består av 190 skoledager. Skoleuken består av 6 dager, inklusiv lørdag.  Lørdagsseminarene er temabasert og omhandler f. eks  Stop Poverty, TV-aksjonen, Norges KFUK-KFUM, kvinnedagen, teatersport, juleverksted, 3D-veiledning, Røde Kors, Oslo by, nyttårsball, kunst, dans, vinteraktivitetsdag.

Full oversikt over seminarer får du i løpet av de første ukene. Lørdag er obligatorisk for alle. Oversikt over ferier og frihelger der du kan reise bort ser du i semesterplanen

I forbindelse med prosjekter og arrangementer  som skolen skal være med på, vil det være skole på enkelte søndager også. Ved slike fellesprosjekter er det obligatorisk frammøte for alle. Skolen foreslår også søndagstur eller kirkebesøk på søndager.

I linjeukene/studieturperiodene vil alt program, inklusiv helgene, være styrt av linjens opplegg.


Ferier – folkehøgskolen og internatet stengt

Skolen og internatet er stengt i høst-, jule-, vinter- og påskeferien. Skolen slutter kl. 14:00 før ferier. Elevenes rom, undervisningsrom og idrettshall stenger klokken 16.00 og da vil vi at du forlater disse. Resepsjonen og fellesarealene i 1. etg stenger ikke før 18.00, slik at de som tar transport senere på kvelden kan oppholde seg på disse fellesarealene (elevstua/resepsjonsområdet) frem til da. Elevene kan komme tilbake dagen før skolestart klokken 15.00. Husk å bestille hjemreisebilletter i god tid hvis du vil sikre deg billig reise. Det gis normalt ikke permisjon i forlengelse av ferier.