Søknad og Opptak

Rønningen folkehøgskole har hvert år mer enn 600 søkere.

  • Opptaket starter fra 1. februar og er basert på følgende kriterier:
  • Søkerens motivasjon og forventninger
  • Det er en fordel å søke tidlig - søkerportalen er åpen fra 1. oktober
  • Aldersgrensen er 18 år, men kan fravikes (vi kan ta opp et begrenset antall mindreårige søkere).
  • Komplett søknad inkludert nyeste karakterprotokoll med fraværsoversikt. På enkelte linjer vektlegges faglig nivå (Toppfotball, Toppidrett, Utøvende musikk og Ten Sing Norway).
  • Skolen vurderer fordelingen av kjønn på hver linje.
  • Oppgi eventuell relevant informasjon om fysiske og psykiske utfordringer. Vårt ønske er at alle elever skal få et fullverdig år hos oss, og det tror vi at det er best sjanser for ved åpenhet og dialog i forkant av skolestart.

Vi oppfordrer alle søkere til å sende en komplett søknad med alle nødvendige vedlegg. Dette vil føre til raskere behandlingstid. Karakterprotoller, portrettbilde og annen dokumentasjon kan eventuelt ettersendes til post@ronningen.fhs.no.

Lykke til i søkeprosessen!
Rønningen folkehøgskole vil være et godt valg for deg som tusener før deg. 


Angrerett

Søkere som takker ja til skoleplass har 14 dagers angrerett etter angrerettloven.

Melding om bruk av angreretten må gis til skolen innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Du kan bruke angrerettskjemaet som legges ved i e-posten med tilbud om skoleplass. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres. 

Innmeldingspenger refunderes ikke etter angrefristens utløp.