Stilling ledig?

STILLING LEDIG  

Rønningen folkehøgskole ligger på Kjelsås i Oslo og eies av KFUK-KFUM Norge. Skolen bygger sin virksomhet på den kristne tro og KFUK-KFUM Norges verdier, og vår visjon er å være en kristen, grønn og global folkehøgskole.

Skolen har en fantastisk beliggenhet i åsen over Oslo med marka rett utenfor døra. I 2017 tok vi i bruk en ny flerbrukshall, klasserom, treningssenter, dansesaler og ikke minst nye internat med hotellstandard. Vi mener selv vi har Norges flotteste folkehøgskole, og vi ønsker å være en spydspiss med store visjoner i folkehøgskole-Norge.


Rønningen har 11 ulike studietilbud innenfor sceniske fag, kreative fag, idrett og samfunnsfag. Skoleåret 2023-2024 har vi 125 elever ved skolen.  Elevenes skoleår utgjør 33 uker og starter i slutten av august og slutter medio mai.


Folkehøgskolenes mandat er i henhold til Lov om Folkehøgskoler å drive folkeopplysning og allmenndanning. Skolene er forpliktet på å drive etter et definert verdigrunnlag. Som lærer på Rønningen må man kunne støtte opp under skolens verdier; Kristen, Grønn og Global, og kunne undervise og implementere pedagogisk aktivitet som følger av disse verdiene i skolens læringsprogram.

Sjekk ellers våre hjemmesider: http://www.ronningen.fhs.no


Miljøstipendiat på Rønningen FHS 2024-25


For skoleåret 24/25 skal Rønningen FHS ha et team av +/- 12 gode miljøstipendiater på skolen som en del av skolens ledertreningsprogram.

Vi søker en gruppe med engasjerte og dyktige folkehøgskoleelever og /eller studenter som på en god måte er med på å skape et godt skolemiljø på Rønningen.  Gjennom et år som miljøstipendiat vil du få svært god ledertrening gjennom spennende faglige utfordringer og sosialpedagogiske oppgaver.


Paraplyprogrammet Miljøstipendiat består av 2 uavhengige, men komplementerende hovedkomponenter:

 • «Miljøstipendiat - Ledertrening i praksis» - Rønningen Folkehøgskoles helårskurs
 • «Lederskap i praksis», eksternt ledertreningsprogram som består av ekstern veiledning og refleksjon i regi av KFUK-KFUM og MF Vitenskapelige Høgskole.  Dette programmet går forut for, parallelt med, og etter folkehøgskoleåret.

«Miljøstipendiat – Ledertrening i praksis»  - Rønningen Folkehøgskole

I ledertreningsprogrammet på Rønningen ønsker vi å utvikle deltagernes lederegenskaper. Her blir du utfordret på å jobbe sammen med andre mot felles mål og du lærer å anerkjenne at forskjellighet kan være et gode der deltagerne har ulike roller i et team, og ulike innganger til å løse forskjellige problemstillinger.

Du har din lederpraksis i et team på +/- 12 Miljøstipendiater som har som oppgave å skape et godt miljø på skolen. Du vil få spennende faglige utfordringer knyttet til sosialpedagogiske oppgaver og fagmiljøet på en av linjene våre og/eller gjennom praksis som støtte til enkeltelever på linje og i miljøet. Du blir en del av kollegafellesskapet på skolen og spiller en viktig rolle i miljøet.

Veiledet praksis finner sted som en del av programmet gjennom hele året som Miljøstipendiat. Miljøstipendiatene får praktisk erfaring med å organisere og lede aktiviteter og læringsprosesser, og vil i veiledningen reflektere over og evaluere eget lederskap i praksisene.

Miljøstipendiatene har ukentlige veiledninger i gruppe med ansvarlig lærer på skolen. Videre har du en egen veileder i din daglige praksis på skolen knyttet til den spesielle oppgaven du blir tildelt på linje, i oppfølging av enkeltelever eller med andre tilpassede praksisoppgaver. 

Til sist bruker Rønningen eksterne veiledere fra Alluvio. Her får miljøstipendiatene ekstern veiledning i gruppe med et utenfra blikk. Gard og Synne i Alluvio jobber med miljøstipendiatene både individuelt, med gruppen og gruppedynamikk, hvilke roller den enkelte tar i en gruppe, og hvordan en ser deg selv i samfunnet.

Miljøstipendiatene på Rønningen bor i egen etasje på Herregården, og får kost og losji på skolen. I tillegg til skolens undervisningstid på dagtid er stipendiatene til stede for elevene på ettermiddag og kveldstid i en turnusordning, deltar på skolens lørdagsseminarer, samt ulike arrangementer og utflukter. Miljøstipendiatene er også med som medledere på studieturer på den linja /seksjonen der de har sin lederpraksis. Videre kan de bli utfordret på å lede sitt eget valgfag, holde egen Morgensamling foran hele skolen, og mange andre oppgaver der man kan få trening i lederskap.


«Lederskap i praksis» - KFUK-KFUM og MF Vitenskapelige Høgskole

Det eksterne programmet er en del av totalpakka for Miljøstipendiatene på Rønningen. Det begynner med Ledertreningskurs på Sunnmøre folkehøgskole - en uke i august, normalt uke 32 - her møter du stipendiater fra de andre KFUK-KFUM skolene.

Disse møter du igjen under en nyttårssamling for stipendiatene i KFUK-KFUM på Rønningen.

På toppen av det hele tilbys praksisstudiet "Lederskap i praksis" hos MF Vitenskapelige Høgskole. Dette studiet er tilpasset den praktiske lederteningen gjennom året, og du blir i tillegg til å være helårselev ved Rønningen, student ved MF i vårsemesteret, der du kan få 30 studiepoeng gjennom 3 mappeinnleveringer som refleksjoner over praksisen du gjør på Rønningen.  Endelig mappeinnlevering er i juni. 

For å bli tatt opp som Miljøstipendiat på Rønningen 24-25 forutsetter vi at du har hatt et år på folkehøgskole eller kjenner folkehøgskolens pedagogikk. Du må kunne arbeide i tråd med Rønningen og KFUK-KFUMs verdier og kristne profil.  Arbeidsspråk for miljøstipendiatteamet vil være norsk.

For å delta i studiedelen må du ha generell studiekompetanse. Utenlandske deltagere må ha avlagt Bergenstesten for å kunne være student på MF i vårsemesteret.

Om du er statsborger av et land utenfor EU, må du ha oppholdstillatelse for et år 2 på follkehøgskole for å kunne være Miljøstipendiat.


Betingelser som Miljøstipendiat på Rønningen

Du har andre betingelser som Miljøstipendiat ved Rønningen enn som ordinær elev:

 • Fri kost og losji
 • Stipend på kr 500,- pr måned (august til mai)
 • Månedskort til Ruter (august – mai)
 • Du deltar på KFUK-KFUMs lederkurs på Sunnmøre Folkehøgskole i uke 32 (antagelig søndag 04.08 –  fredag 09.08) Reise dekkes på billigste måte med en ramme på inntil kr kr 1750,- t/r (Utgangspunkt i VY-buss sine takster Oslo / Ulsteinvik t/r)
 • Du får medlemskap i Rønningen Sportsklubb
 • Du blir en del av kollegafellesskapet på Rønningen Folkehøgskole.
 • Du får tilknytning til en linje og får miljøoppgaver der og på skolen forøvrig.
 • Du får delta gratis på den/de annonserte studieturene som er knyttet til linja du er tilknyttet.
 • Linjelærer følger deg opp i det daglige, men miljøstipendiatene har også en egne ukentlige gruppeveiledninger. Alle miljøstipendiater har i tillegg sin egen mentor.

Som norsk statsborger kan du søke 100% stipend og lån hos Lånekassen for skoleåret som Miljøstipendiat, men du vil også kunne klare deg uten! (Merk at Lånekassen har et maks antall år for studiefinansiering, og det er ikke nødvendig å bruke studiefinansiering på Miljøstipendiatåret.)


Forventninger til deg som Miljøstipendiat

Som Miljøstipendiat ved Rønningen forventes følgende:

 • Du skal assistere linjeundervisning og fellesfag og følger i utgangspunktet elevenes timeplan.
 • Du skal følge all veiledning som gis til Miljøstipendiatene
 • Du deltar på messer, elevkvelder og sosiale tiltak.
 • Du blir med på turer / ekskursjoner / turneringer, konserter, forestillinger e.l. etter avtale.
 • Du vil utfordres til å ha eget valgfag eller bidra i/lede en komité.
 • Du får andre arbeidsoppgaver knyttet f. eks til arrangementer i helgene / lørdagsseminarer, være daghavendemedhjelper, betjene resepsjonen og holde cafeen åpen, hjelpe til med PR arbeid og informasjon for skolen med mer.

Du forplikter deg til oppmøte etter din timeplan med undervisning, praksis og veiledning på Rønningen og i lederkurset hos KFUK-KFUM. Det er krav om 90% oppmøte som ellers på Folkehøgskole.

Du starter Miljøstipendiatprogrammet med lederkurs første uke i august, og avslutter året med studiesamling og mappeeksamen etter at folkehøgskoleåret er avsluttet. Du følger elevenes skoleplan under folkehøgskoleåret, men det kan være eksterne samlinger i KFUK-KFUM og MFs komponenter før/etter elevenes hjemreisetider i forbindelse med skoleår og ferier.


Søknad

Send en søknad til Rektor Ottar Nesje på e-post, ottar@ronningen.fhs.no.                           Ass rektor Mari Tesdal Hinze; mari@ronningen.fhs.no og Internatleder Ann-Kathrin Gloppen; ann.kathrin@ronningen.fhs.no legges til i kopi søknaden.

Søknadsfrist Tirsdag 2. april 2024 kl 12:00

I søknaden gir du en kort redegjørelse for hvorfor du vil kunne være en god miljøstipendiat på skolen og hva du vil legge vekt på for å skape et godt miljø. Videre ber vi deg om å oppgi 1-2 referanser, samt hvilken relasjon du har til disse.

Velkommen som søker til Miljøstipendiat 2024-2025! 


Ringevikar i Norsk som andrespråk


Rønningen har til tider behov for vikar for vår flotte norskklasse og søker ringervikarer med kompetanse og/eller erfaring med undervisning i norsk som andrespråk. Nivået strekker seg fra A1 til B2 med hovedvekt på A2/B1. Undervisningen foregår i klasse med 25 elever og i mindre nivådelte grupper, hovedsakelig på dagtid men også noe kveld og helg. Elevmassen består av faglig dedikerte utenlandske elever som går ett år på folkehøyskole der de kombinerer fordypning i ei av skolens andre linjer med norskstudier. 


Lønn i henhold til tariffavtalen i Landsoverenskomsten for Utdanning, Virke – Utdanningsforbundet.


Er du interessert i å være ringevikar, send e-post til rektor Ottar Nesje: ottar@ronningen.fhs.no.

Ytterligere henvendelser til lærer i norsk, Kristin Riiser Dankel, 970 64 430, assisterende rektor Mari Tesdal Hinze, 41637268, eller rektor Ottar Nesje, 90859696.


Rønningen mottar ellers et stort antall åpne søknader utenom utlysning. Vi beklager at vi ikke har kapasitet til å behandle alle søknader av denne typen.