Stilling ledig?

STILLING LEDIG  


Det er for tiden ingen ledige stillinger ved Rønningen Folkehøgskole, hverken som pedagog, innenfor IKV eller i administrasjonen.


Skolen mottar et stort antall åpne søknader utenom utlysning. Vi beklager at vi ikke har kapasitet til å behandle alle søknader av denne typen.