Verdier og regler

Rønningen Folkehøgskole - "Stedet der himmel og jord møtes".


Ærlig. Rusfri. Til stede. Disse tre grunnverdiene preger all vår virksomhet og skaper en god og trygg ramme rundt livene våre. Folkehøgskolene i Norge er kjent for læringskoden "EGBMK" - en gigantisk bøtte med kjærlighet - dette er drivkraften i vårt fellesskap!


Vi tar hele mennesket på alvor. Derfor er vi en kristen, grønn og global skole - en skole med lave terskler og stor takhøyde. 


Kristen skole: Du vil oppleve en inkluderende, raus og romslig kristendomspraksis. Vi tar ofte og gjerne en god diskusjon og ønsker oss undring og refleksjon rundt de viktige spørsmål i livet. Din tro er din privatsak. Du velger selv hvor mye du vil engasjere deg i vårt mer kristelige aktivitetstilbud. Vårt verdisyn vil imidlertid vises i vår undervisning, både i linjefag, fellesfag og valgfag. Dette må du som elev vise respekt for uansett hva du tror på. Les mer om Rønningens kristne profil her.


Grønn skole: Grønnfargen i logoen vår symboliserer ansvar for alt det skapte. Rønningen vil være en del av løsningen, ikke problemet.  Vårt grønne skifte gjennomsyrer hverdagen fra grønne bygg og energiløsninger via mat, avfallshåndtering og bruk av kollektivtransport i undervisningen til fiksefest, oppsirkulering og kjøkkenhage. Rønningen er Norges første Grønt flagg-sertifiserte folkehøyskole.  Les mer om Rønningens grønne profil her.


Global skole: Vi har et ansvar i en verden med ulikheter og konflikter. Rønningen er derfor en Fairtrade skole! Vi har utstrakt samarbeid med KFUK-KFUM i mange land gjennom KFUK-KFUM Global. På linjenes studieturer får vi bedre innblikk i hvordan ungdom lever under andre forhold. Våre hovedsamarbeidspartnere holder til i Sør-Afrika og Palestina, og vi får ofte besøk fra våre partnere. På Rønningen vil du også møte elever fra de fleste kontinenter, og skolemiljøet lar seg prege av dette. Les mer om Rønningens globale profil her.


Eid av KFUK-KFUM

Rønningen folkehøgskole er eid av Norges KFUK-KFUM som har slagordet «Vær deg selv. Stå opp for andre». KFUK-KFUM er en del av verdens største kvinnenettverk YWCA og verdens største ungdomsbevegelse YMCA. 

KFUK-KFUM eier også Sunnmøre folkehøgskule, Valdres folkehøgskole, Folkehøgskolen Nord-Norge og Svalbard Folkehøgskole.

Les mer på kfuk-kfum.no


Tillit og frihet

Vår visjon er «Å være stedet der Himmel og Jord møtes». Til sammen er vi drøyt 35 ansatte og omtrent 190 elever som arbeider, bor og lever sammen. Folkehøgskolen er vårt hjem. Da trenger vi enkle og gode verdier og regler for  hvordan dette skal fungere.

Våre elever er myndige. Vi legger stor vekt på å gi hverandre frihet og tillit. Det vokser vi best på. Ærlig – Rusfri – Til stede

Grunnverdiene er bakgrunnen for skolens regler, og i møte med enkeltelevene og i vårt fellesskap manøvrerer vi gjennom disse tre:

Ærlig  - Sannhet i møte med elever, ærlighet i etiske spørsmål 

Rusfri - Ingen alkohol eller andre rusmidler på skolen

Til stede - Tilstedeværelse i undervisning og aktiviteter med medelever og kolleger


Skolens regler er nedfelt i 10 punkter og bygger på følgende forutsetninger:

Folkehøgskole er en eksamen- og karakterfri skole. Elever som gjennomfører et folkehøgskoleår på 33 uker får uttelling i form av 2 tilleggspoeng under forutsetning av registrert frammøte på minst 90 %. Lørdager er skoledag i norsk folkehøgskole og på Rønningen er også enkelte søndager skoledag.


Grunnregler

 1. All undervisning, morgensamlinger, organisert sosialpedagogisk virksomhet, lørdagsseminarer, elevkvelder (fredag/lørdag), prosjekter o.l. er obligatorisk. Elevene har ansvar for renhold og hygiene på internatene, og har i tillegg kjøkkentjeneste og renholdsoppgaver i fellesområder. Stort fravær uten gyldig grunn fører til disiplinærråd og kan føre til tap av skoleplass. 

 2. Oppholdspenger dekker kost og losji, felleskostnader, linjekostnader og annet forbruk, og faktureres i henhold til annonsert betalingsplan. De samlede utgifter er fordelt utover året i henhold til Lånekassens utbetalingsplan. Faktura skal betales ved forfall. Manglende innbetaling fører til Disiplinærråd og kan føre til tap av skoleplass. 

 3. Det skal være ro på internatene og på skolens område mellom kl 23:00 - 07:15 (lørdag kl 24:00 - 08:00). Gjester utenfra må da forlate skolen og alle musikkanlegg må være avslått kl 23:00  

 4. Skolen har et eget nettverk som du kan benytte. Denne nettilgangen skal ikke brukes til surfing eller annen nettbruk som åpenbart er i strid med norsk lov eller skolens verdier. Ved misbruk kan du risikere å få begrensning på din båndbredde, eller bli sperret.

 5. Jenter og gutter / kjærestepar tildeles ulike rom, og alle elever skal overnatte sine egne rom. 

 6. Av hensyn til hygiene og elever med allergiske plager er det ikke tillatt å ha kjæledyr på internatene. 

 7. Internatene og undervisningsbyggene er røykfrie soner. Røyking skal kun foregå på anvist plass. 

  Brudd på pkt 3 – 7 kan medføre behandling i disiplinærråd og bortvisning fra skolen.

 8. Rønningen er en rus- og alkoholfri skole.
  Det er ikke tillatt å drikke alkohol eller å opptre synlig beruset på skolens område eller i umiddelbar nærhet. Det er heller ikke lov å oppbevare alkohol eller andre rusmidler på skolens område eller i skolens umiddelbare nærhet. Brudd på dette fører til behandling i disiplinærråd, og kan føre til bortvisning eller tap av skoleplass. 

 9. Ifølge norsk lov er det straffbart å bruke, oppbevare og omsette narkotika. På Rønningen gjelder dette forbudet fra første til siste skoledag, inkludert ferier og frihelger. Brudd på dette fører til behandling i disiplinærråd og fører til bortvisning eller tap av skoleplass. Du må være villig til å avlegge urinprøve dersom skolen krever det. 

 10. Påfører du skade på skolens eiendom eller utløser brannalarm på grunn av uaktsomhet, er du erstatningspliktig. 

Den som aksepterer et tilbud om skoleplass forplikter seg til å følge grunnreglene.