Verdigrunnlag og regler

Rønningen Folkehøgskole - "Stedet der himmel og jord møtes".


Ærlig. Rusfri. Til stede. Disse tre grunnverdiene preger all vår virksomhet og skaper en god og trygg ramme rundt livene våre. Folkehøgskolene i Norge er kjent for læringskoden "EGBMK" - en gigantisk bøtte med kjærlighet - dette er drivkraften i vårt fellesskap!


Vi tar hele mennesket på alvor. Derfor er vi en kristen, grønn og global skole - en skole med lave terskler og stor takhøyde. 


Kristen skole: Du vil oppleve en inkluderende, raus og romslig kristendomspraksis. Vi tar ofte og gjerne en god diskusjon og ønsker oss undring og refleksjon rundt de viktige spørsmål i livet. Din tro er din privatsak. Du velger selv hvor mye du vil engasjere deg i vårt mer kristelige aktivitetstilbud. Vårt verdisyn vil imidlertid vises i vår undervisning, både i linjefag, fellesfag og valgfag. Dette må du som elev vise respekt for uansett hva du tror på. Les mer om Rønningens kristne profil her.


Grønn skole: Grønnfargen i logoen vår symboliserer ansvar for alt det skapte. Rønningen vil være en del av løsningen, ikke problemet.  Vårt grønne skifte gjennomsyrer hverdagen fra grønne bygg og energiløsninger via mat, avfallshåndtering og bruk av kollektivtransport i undervisningen til fiksefest, oppsirkulering og kjøkkenhage. Rønningen er Norges første Grønt flagg-sertifiserte folkehøyskole.  Les mer om Rønningens grønne profil her.


Global skole: Vi har et ansvar i en verden med ulikheter og konflikter. Rønningen er derfor en Fairtrade skole! Vi har utstrakt samarbeid med KFUK-KFUM i mange land gjennom KFUK-KFUM Global. På linjenes studieturer får vi bedre innblikk i hvordan ungdom lever under andre forhold. Våre hovedsamarbeidspartnere holder til i Sør-Afrika og Palestina, og vi får ofte besøk fra våre partnere. På Rønningen vil du også møte elever fra de fleste kontinenter, og skolemiljøet lar seg prege av dette. Les mer om Rønningens globale profil her.


Eid av KFUK-KFUM

Rønningen folkehøgskole er eid av Norges KFUK-KFUM som har slagordet «Vær deg selv. Stå opp for andre». KFUK-KFUM er en del av verdens største kvinnenettverk YWCA og verdens største ungdomsbevegelse YMCA. 

KFUK-KFUM eier også Sunnmøre folkehøgskule, Valdres folkehøgskole, Folkehøgskolen Nord-Norge og Svalbard Folkehøgskole.

Les mer på kfuk-kfum.no


Tillit og frihet

Vår visjon er «Å være stedet der Himmel og Jord møtes». Til sammen er vi drøyt 35 ansatte og omtrent 190 elever som arbeider, bor og lever sammen. Folkehøgskolen er vårt hjem. Da trenger vi enkle og gode verdier og regler for  hvordan dette skal fungere.

Våre elever er myndige. Vi legger stor vekt på å gi hverandre frihet og tillit. Det vokser vi best på. Ærlig – Rusfri – Til stede

Grunnverdiene er bakgrunnen for skolens regler:

 1. Folkehøgskolen er en eksamens- og karakterfri skole.
 2. All undervisning, morgensamlinger, organisert sosialpedagogisk virksomhet, prosjekter, studieturer o.l. er obligatorisk.
 3. Lørdag er også skoledag i folkehøgskole. Elevkvelder som arrangeres på fredag/lørdag er obligatoriske.
 4. Elever som gjennomfører et folkehøgskoleår på 33 uker får uttelling i form av 2 tilleggspoeng under forutsetning av registrert frammøte på minst 90 %. Ved stort fravær uten gyldig grunn kan du miste plassen på skolen.
 5. Rønningen er en rus- og alkoholfri skole. Det er ikke tillatt å drikke alkohol eller å opptre synlig beruset  på skolens område eller i umiddelbar nærhet. Det er heller ikke lov å oppbevare alkohol eller andre rusmidler på skolens område. Brudd på dette kan føre til at du blir bortvist eller utvist fra skolen.
 6. Ifølge norsk lov er det straffbart å bruke, oppbevare og omsette narkotika. Brudd på dette fører til at du kan miste plassen din på skolen. Du må være villig til å avlegge urinprøve dersom skolen krever det.
 7. Internatene og undervisningsbyggene er røykfrie soner. Røyking må kun foregå på anvist plass.
 8. Jenter og gutter/kjærestepar skal ikke overnatte på samme rom.
 9. Det skal være ro på internatene og på skoleområdet mellom kl 23.00-07.15 (lørdag kl 24.00-08.00). Gjester utenfra må forlate skolen og alle musikkanlegg må være avslått.
 10. Elevene har ansvar for renhold og hygiene på internatene. I tillegg får du tildelt kjøkkentjeneste, renholdsoppgaver i fellesrom og daghavendetjeneste.
 11. Av hensyn til hygiene og elever med allergiske plager er det ikke tillatt å ha kjæledyr på internatet.
 12. Påfører du skade på skolens eiendom, er du erstatningspliktig.
 13. Alvorlige brudd på reglene kan medføre bortvisning/utvisning.
 14. Hvis du aksepterer et tilbud om skoleplass forplikter du deg til å følge grunnreglene.