Huskonserter fra Aulaen

Huskonserter fra Rønningens Aula kl. 12:30, kl. 18:15 og kl. 21:00