RønningenLive

Opptak fra huskonsert fra Rønningens Aula torsdag 19. november 2020. Konsert begynner på ca. 23:55.