Skoleåret 2020-2021

Velkommen til Rønningen Folkehøgskole 2020-2021!


Det er mange som er spente på skolestart til høsten. I år har det vært ekstra spenning knyttet til Covid-19 og eventuelle konsekvenser for oppstarten i august og skoleåret forøvrig. På Rønningen har vi gjort noen tilpasninger til situasjonen, men i det store og hele vil skoleåret bli likt tidligere folkehøgskoleår!


Vi planlegger oppstart for skoleåret 20-21 siste helg i august!


Beslutningene rundt vår oppstart er basert på tidligere signaler gitt fra myndighetene, og senest den tydelige pressemeldingen som kom fredag 12. juni. Den gradvise gjenåpningen av samfunnet betyr at det med normal utvikling vil være klart for skolestart i august.


I pressemeldingen fra regjeringen heter det følgende:

"Elever kan studere og bo på folkehøyskolene fra høsten

Nå er det også klart at også folkehøyskoler kan åpne for normal drift fra høsten.

– Det er veldig bra at vi får avklart dette nå. Det betyr at alle som planlegger å dra på folkehøyskole til høsten, trygt kan søke og planlegge for oppstart. Samtidig får folkehøyskolene tid til å forberede seg og gjøre nødvendige tilpasninger, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Folkehøyskolenes organisasjoner utarbeider nå rutiner og veiledere for smittevern for folkehøyskoler. Folkehøyskoler skal drives etter samme smittevernregler som videregående skoler med internat. Det er styret ved den enkelte folkehøyskole som avgjør når de kan starte opp til høsten, ut fra en vurdering av lokale forhold og faglige råd og anbefalinger om smittevern."

Se hele pressemeldingen her.


Hør også hva Kunnskapsminister Guri Melby sier i denne videohilsenen om både folkehøgskole generelt og om oppstart til høsten


Til tross for tydelige signaler fra myndighetene om åpning, så må vi lage gode ordninger for smittevern. Noen endringer på skoleåret vil det derfor bli. Vi har utsatt skolestart en uke, til helgen 29. – 30. august. I startfasen vil vi legge opp til mindre grupper innenfor det større skolefellesskapet slik at elevene holder seg  sammen med elevene man er på linje eller i seksjon med.  Vi vil organisere oss slik til vi vet at de ulike gruppene er symptomfrie. Etterhvert åpner vi opp skolefellesskapet.

For at vi skal kunne åpne opp i større grupper tidligst mulig, ber vi om at dere elever holder sosial aktivitet til et minimum, en selvpålagt karantene, fra den opprinnelige oppstartsdagen 23. august til dere kommer til skolen lørdag 29. eller søndag 30. august.

Selv om vi vil jobber for å åpne opp fellesskapet gradvis på skolen, vil det likevel være noen føringer for et begrenset samspill med vårt lokalsamfunn – som er Oslo by. Dette er til det beste for elevene, skolefellesskapet ansatte og samfunnet rundt oss.

Siden vi har utsatt skolestart en uke, blir det ikke høstferie i uke 40. Dette gjør vi for å unngå å begynne på nytt i mindre grupper og bygge opp skolemiljøet en gang til etter kort tid.  Likevel kan elever komme til å ha behov for hjemreise, og det behandler vi individuelt.

Studieturene til utlandet vil vi gjennomføre i vårsemesteret – så langt det er mulig. Reisemål kan komme til å endres avhengig av hvordan situasjonen med Coronapandemien utvikler seg.  Pr i dag er det flere av våre reisemål som ikke er åpne for innreise, og vi vurderer derfor også alternative reisemål. For noen linjer kan det være mer hensiktsmessig å legge turen til spennende reisemål i Europa. Opptatte elever får mer informasjon fra sin linjelærer underveis. Prisene på turene vil da også måtte avklares i henhold til eventuelle endringer knyttet til både reisemål, valuta og transport.


Vi kommer til å ha fokus på smittevern og hygiene i tiden som kommer. Både på campus, når ansatte og elever reiser til og fra skolen, og når vi er i offentligheten utenfor skolen. Elevene kommer til å få gjennomgang i smittevern og hygiene ved oppstart. Renholdet blir tilpasset situasjonen med bl a økt fokus på desinfisering av overflater som berøres ofte.

Vi setter av separate lokaler til elever som viser symptomer på smitte, eventuelt blir syke. Vi følger rådene fra folkehelseinstituttet og samarbeider med Bydelsoverlegen i forberedelsene til skoleåret. Folkehelseinstituttet kommer jevnlig med oppdateringer på hva som er anbefalt smittevern, og lager spesifikke veiledere for smittevern for ulike institusjoner. Det har ikke kommet egen veileder for folkehøgskolene enda, men vi følger med på veilederne som har blitt laget for andre typer skoler i arbeidet med forberedelsene inntil denne kommer.

Vi følger med på utviklingen og rådene som kommer fra myndighetene. Skolestart er fortsatt et stykke unna og det er flere ting som kan endre seg. Vi har imidlertid allerede nå laget et programmet for åpningsdagene 29. og 30. august, som du finner her. Dette innebærer innsjekking og samlinger på skolen i ulike grupperinger på linjer / seksjoner, som følger hverandre den første tiden. 

Vi tilpasser oss slik at alle våre elever vil ha det trygt på skolen. Vi gleder oss nå veldig til skolestart og å få elever på skolen igjen!


Her kan du finne mer informasjon om semesterplanen slik den blir for neste skoleår.


Oslo, 13. juni 2020
Ottar Nesje
Rektor