Svalbard 2016 Fly.jpeg

Svalbard

Del på Facebook

Svalbard har noe av den flotteste naturen en kan tenke seg, med et rikt naturmangfold både på land og i havet. Klimaendringene øker imidlertid presset på naturen i nord og det kan få dramatiske konsekvenser for alt liv i nordområdene.

Bli med på besøk til Svalbard Folkehøgskole, Rønningens partner i Longyearbyen. Herfra kan vi sammen med elever på skolens linjer studere effekten av klimaendringene på nært hold.

Klimaendringene fører allerede til store og raske miljøendringer på Svalbard og forskere forventer større og raskere klimaendringer i Arktis enn i resten av verden.

Her øker temperaturen mer enn dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet. Havisen i de arktiske havområdene har minket kraftig de siste tiårene, og spesielt i Barentshavet har temperaturen steget raskt.

Konsekvensene for arktiske arter og økosystemer kan bli dramatiske, og flere arter kan forsvinne helt. Tiltak for å begrense klimaendringene er derfor det viktigste vi kan gjøre for å ta vare på det arktiske miljøet.

På studieturen utveksler vi våre erfaringer fra Oslo med Svalbard-elev enes erfaringer fra  Svalbard. Sammen utvider vi våre perspektiver!

Den eneste måten å komme seg til Svalbard på er å fly. Klimaavtrykket er likevel mindre enn på lengre oversjøiske studieturer. Dersom et flertall av elevene på Grønn og kreativ OSLO ønsker en alternativ studietur uten fly, kan dette drøftes på linja.


Rønningen har også tilbud om studietur i egen by; OSLOVE - studietur i egen by, som et alternativ til linjenes studietur. Her kan elever velge et alternativt opplegg, som vil være det mest klimaeffektive valget. Tilbudet er gratis. Les mer om dette studieturvalget her.


Pris på studieturen til Svalbard finner du her.


PS. Det tas forbehold om prisendringer i henhold til den globale utviklingen i en verden som er preget av kriser og usikkerhet.