justin-lane-fzsJesR92jE-unsplash.jpg

Tanzania / Zanzibar

Del på Facebook

Utenlandsturneen for skoleåret 2020/2021 går til Tanzania og Zanzibar. Her vil du møte et land preget av sang, dans, livsglede og håp, til tross for vanskeligere materielle livsvilkår.Gjennom kulturell utveksling, og ved hjelp av Ten Sing-metodikk får du være med og utvikle et barne- og ungdomsarbeid som kan få et helt annet uttrykk enn i Norge. I samarbeid med YMCA og YWCA får du være med på å stå opp for andre mennesker med en helt annen bakgrunn enn deg selv.


 

NB! Det tas forbehold om endringer på studietur og reisemål i henhold til den globale Corona-pandemiens utvikling, og reiseråd knyttet til dette.