Undervisning

Undervisningen på Rønningen Folkehøgskole består av linjefag, modulfag, fellesfag og valgfag.

Linjeundervisning

Det er undervisningen på linjene hver dag. (om lag 18 timer pr uke). Unntak er de ukene vi har spesialprosjekter, arbeider med musikalen eller er på studieturer. I tillegg er enkelte hele uker satt av til kun linjeundervisning og linjeprosjekter.

Fellesfag

Skoledagen starter med felles morgensamling for alle elevene hver dag. En time i uken er alle elevene med på rektors time – dannelsesfag. Disse timene deles mellom:

«Skolekor» alle synger med den stemmen de har og det lyder bra!

«Møte med-» En profilert ekstern gjest inviteres til skolen for å fortelle om sitt yrke eller engasjement  

«Rektors time» er et dannelsesfag hvor aktuelle problemstillinger tas opp.

Elevrådet har ansvar for et ukentlig «Allmøte». Dette styres helt av elevrådet og alle elever kan der komme med innspill, ansatte deltar etter invitasjon. På fredag kveld er det elevkvelder som de forskjellige linjene har ansvar for. Dette inngår i fellesfagene, og er noe som de færreste vil unnvære.

Vask av internatet og undervisningsrom inngår også som en del av den sosialpedagogiske fellesundervisningen. Du er med på det praktiske arbeidet og deltar i en LEVEgruppe knyttet til internatet. LEVEgruppen møtes to ganger i uken, både til et pedagogisk opplegg og et mer praktisk husmøte. I løpet av skoleåret vil du ha kjøkkentjeneste og ha oppgaver som daghavende elev sammen med en ansatt.

Rett etter skolestart reiser hele skolen på 3–4 dagers tur til Nordmarka som er en del av Oslo-marka. Vi blir godt kjent med hverandre og overnatter i telt eller hytter.

Lørdagssemniar og søndagsturer

Lørdag er skoledag på alle norske folkehøgskoler – også på Rønningen. Det tilbys en rekke spennende temaer på lørdagsseminarene. Undervisningen avsluttes til lunsj ved 13:30-tiden. På søndagene har vi ulike frivillige tilbud om tur, kulturaktiviteter, konserter i Oslo eller kirkebesøk.  Enkelte søndager inngår i skoleruten med fellesprogram, dette kan være i forbindelse med turer eller prosjekter. 

Valgfag

På ettermiddag og kveldstid er det et bredt tilbud om valgfag på Rønningen. Alle elever må ha minst et valgfag, men du kan velge flere. Antall valgfag avhenger av deg og dine interesser, og kapasitet på faget. Tema og valgfagtilbud avhenger av kompetanse og ressurser på skolen inneværende skoleår. Eksempler på valgdag kan være Jazz-dans, drama, volleyball, musikk, politisk diskusjon, tegning/maling eller foto.

Tilbud for fremmedspråklige elever

Skolen har tilbud om norsk språk- og kulturopplæring for engelsktalende elever. Undervisningen er organisert med et intensivkurs ved skolestart og oppfølgende leksjoner gjennom skoleåret. Etter intensivkurset er alle internasjonale elever knyttet til en norskspråklig linje, sammen med alle andre elever.