Fellesfag

Skoledagen starter med felles morgensamling for alle elever og ansatte. 

I dannelsesfaget Det hele mennesket er ulike emner innen samfunn, kultur, helse og globale spørsmål tema. Profilerte eksterne gjester blir invitert til skolen for å fortelle om sitt yrke eller engasjement. I fellesfagtiden har vi også aktiviteter som skolekor, drama og dans. 

Elevrådet kaller inn til allmøtet som er en viktig del av elevdemokratiet på skolen. 

På fredag kveld er det elevkvelder som de forskjellige linjene har ansvar for. Dette inngår i fellesfagene, og er noe som de færreste vil unnvære.

Vask av internatet og undervisningsrom inngår også som en del av den sosialpedagogiske fellesundervisningen. Du er med på det praktiske arbeidet og deltar i en LEVE-gruppe knyttet til internatet. LEVEgruppen møtes to ganger i uken, både til et pedagogisk opplegg og et mer praktisk husmøte. I løpet av skoleåret vil du ha kjøkkentjeneste og ha oppgaver som daghavende elev sammen med en ansatt.

Rett etter skolestart reiser hele skolen på en firedagerstur til Nordmarka som er en del av Oslo-marka. Vi blir godt kjent med hverandre og overnatter i telt eller hytter.

Lørdag er skoledag på alle norske folkehøgskoler – også på Rønningen. Det tilbys en rekke spennende temaer på lørdagsseminarene. Undervisningen avsluttes til lunsj ved totiden. På søndagene har vi ulike frivillige tilbud om tur, kulturaktiviteter, konserter i Oslo eller kirkebesøk.  Enkelte søndager inngår i skoleruten med fellesprogram, dette kan være i forbindelse med turer eller prosjekter, f.eks. deltakelse i TV-aksjonen.