Linjefag

Det er undervisningen på linjene hver dag (om lag 16 timer pr uke). Unntak er de ukene vi har spesialprosjekter eller er på studieturer. I tillegg er enkelte hele uker satt av til kun linjeundervisning og linjeprosjekter.

Oversikt over alle linjene på Rønningen folkehøgskole